Naturvård

Ekoparken bevarar och förändrar.

Gamla skogar har blivit sällsynta. Ekopark Fjätälven är en fristad för många av de djur, svampar och växter som behöver gamla och döda träd för att överleva. Därför kommer stora delar av ekoparkens skogar att få fortsätta åldras i sin egen takt.

Men för att återskapa tallurskogarna som en gång täckte stora delar av norra Dalarna krävs också något mer än bara orördhet: skogsbrand. Tallen och många av dess kompis-arter är anpassade till regelbundna bränder, och därför kommer Sveaskog att genomföra kontrollerade naturvårdsbränningar i delar av ekoparken.

Branden formade skogarna

De ursprungliga skogarna brann ofta. Många djur och växter anpassade sig till eldens återkommande besök. I ekoparken brann tallskogarna omkring vart 70:e år. I juni och juli 1959 brann stora delar av det som nu är Ekopark Fjätälven.

Bränderna lämnar sina spår, men de är egentligen ingen katastrof för skogens liv – tvärtom. Frön som kan ha väntat i uppemot ett sekel vaknar och insekter flockas. Vissa skalbaggar känner lukten av brand på långt håll och kommer flygande medan marken ännu glöder.

Mängder av skalbaggar behöver också den brandpräglade tallskogen på längre sikt. Bara där hittar de riktigt härdade gammelträd och grova fallna furor som ligger kvar nästan oberörda av tidens gång. En av dem är reliktbocken. På många grova solbelysta tallar i ekoparken kan du se riskornsformade hål, det är reliktbockens larver som har gnagt sig ut för att möta ljuset.

Vad tycker du om sidan?

Hjälp oss att bli bättre genom att berätta vad du tycker om sidan. Vi tar tacksamt emot dina synpunkter.