Flora och fauna

I Ekopark Forsmark kan alla hitta spännande arter. Den kravlande biologen kan hitta blackticka under en gammal gran, och svampgourmén kan hitta rödgul trumpetsvamp i mossan.

Kalkrika skogar

Det syns direkt att det är något särskilt med skogarna kring Forsmark. Marken är extremt kalkrik, och det gör att mängder av ovanliga växter och svampar dyker upp. Längs hela norra Upplandskusten finns gott om kalk, som inlandsisen skavde loss från Gävlebuktens botten. När isen smälte här blev kalken kvar. Därför är ekoparken ovanligt färgsprakande.

I skogen glänser rödrosa tibast, gul guckusko och täta mattor av blåsippor om våren. På hösten poppar sällsamma svampar fram, med namn som violgubbe, dofttaggsvamp och anisspindling. Kalkrika barrskogar är en mycket ovanlig och artrik miljö, som Sverige har ett internationellt ansvar att bevara.

Blommande kärr

Har du sett den lilla orkidén gulyxne? Det är inte så många som har, trots att den är så vacker. För att få se den måste man ge sig ut med stövlar i de så kallade rikkärren. Rikkärren är rika på kalk, vilket gör att en mängd märkliga växtarter tar plats, som annars konkurreras ut av de vanliga växterna.

Gulyxnen är en särskild stolthet i Ekopark Forsmark eftersom den har sin största svenska utbredning i norra Uppland och Gästrikland. Den växer till exempel på det fina rikkärret Långängen, i västra delen av ekoparken, omkring Björnholmen, Hästholmen och Bystan.

Vimlande fågelliv

När sjöfåglarna plötsligt börjar skräna är det läge att titta uppåt. Det är nu havsörnen gör entré på himlen, med sina dryga två meter mellan vingspetsarna.

Det ostörda och varierade landskapet har gjort Forsmark mycket fågelrikt. Här möts fåglar som havsörn, skräntärna, brun kärrhök, storlom, rosenfink, nötkråka, mindre hackspett och många fler. I de stora lövsumpskogarna längs Forsmarksån häckade en gång den vitryggiga hackspetten, som numera nästan helt har försvunnit från Sverige. Drömmen är att den snart kommer tillbaka, när ekoparkens lövsumpskogar växer.

Några vanliga arter i ekoparken

  • Gulyxne
    Foto: Liparis loeselii av Bartosz Cuber  CC BY SA 

  • Guckusko

  • Tibast

Vad tycker du om sidan?

Hjälp oss att bli bättre genom att berätta vad du tycker om sidan. Vi tar tacksamt emot dina synpunkter.