Flora och fauna

På de gamla blomsterängarna och i de gamla skogarna finns många intressanta och vackra växter, så som nattviol, kransrams och skogsfru.

Kombinationen av brandpräglade storskogar och öppna kulturmarker har gjort ekoparken till hemvist för många ovanliga insekter. Här finns över 30 insektsarter som finns med på Sveriges ”rödlista” över arter som har minskat kraftigt eller är mycket sällsynta. De här små djuren var vanligare när hela landet såg ut mer som Ekopark Grytaberg. En av arterna är reliktbock, som trivs i riktigt gamla, solbelysta tallar.

Livet i den döda veden

Döda träd är basmat för mängder av djur, växter och svampar. Med skogsbrukets intåg har den döda veden minskat dramatiskt och därmed också dess invånare. I Ekopark Grytaberg finns fortfarande ganska gott om stående och liggande döda träd, och därför har några av gammelskogens arter fått en fristad här. Det är till exempel vedsvampar som kristallticka, gränsticka och lappticka.

De fyra stora

Björnar uppskattar ekoparkens stillhet och de rika bärmarkerna. De håller sig undan när de hör röster eller känner människolukt men om du börjar titta efter klomärken i torrträd och gamla utrivna myrbon så blir det tydligt att de är vanliga. Ingen lämnar så stora spillningshögar efter sig som björnen, och ingen annan spillning är så full med bär om höstarna. Även varg, lo och ibland till och med järv rör sig i området.

Några vanliga arter i ekoparken

  • Svavelgul höfjäril på ängsnyckel

  • Skogsfru

  • Lappticka

  • Björn

Vad tycker du om sidan?

Hjälp oss att bli bättre genom att berätta vad du tycker om sidan. Vi tar tacksamt emot dina synpunkter.