Kultur

Skogarna kring Grytaberg är gamla ödemarker, men människor har ändå rört sig här sedan länge.

Såvitt vi vet kom de första människor till Grytaberg på järnåldern. De har lämnat flera spår efter sig kring Karsbo, bland annat en grav. Senare användes området som fäbodskog av bönderna i Alfta, Ovanåkers och Järvsö socknar.

Under tidigt 1600-tal befolkades trakten av svedjefinnar. I slutet av 1800-talet började den stora träepoken och det storskaliga skogsbruket nådde Grytaberg.

Gamla nybyggen

På 1820-talet ville staten att skogarna skulle odlas och bebyggas. Från den tiden finns flera nybyggen i ekoparken, men det var inte lätt att odla upp de steniga moränjordarna. Somliga övergavs och förföll men några finns fortfarande kvar, som Grytbo och Mörttjäraberg.

Det är egentligen inte så länge sedan korna gick och betade i skogen och människor slog både ängar och myrar med lie. En del av ängarna hålls fortfarande öppna i ekoparken och här flyger mängder av fjärilar från blomma till blomma.

Vad tycker du om sidan?

Hjälp oss att bli bättre genom att berätta vad du tycker om sidan. Vi tar tacksamt emot dina synpunkter.