Denna sida använder cookies

Cookies behövs för att sidan ska fungera på ett bra sätt. Cookies optimerar sidans funktionalitet, anpassar sidan efter besökarens val och intressen, cookies används för analys av hur besökare använder sidan, för statistik och för marknadsföring anpassad efter dina intressen.

Sveaskog kan komma att dela informationen med tredjepartsannonsörer. 

För att läsa mer om hur cookies används eller hur man stänger av cookies klicka här.

Genom att klicka på rutan Godkänn och fortsätt accepterar du användandet av cookies.

Naturvård

Naturvård

Mycket av skogarna i Ekopark Grytaberg kom upp efter avverkningar på 1800-talet. Tidens gång kommer att göra dem till mer och mer trolska gammelskogar. Men i delar av ekoparken kommer Sveaskog att skynda på processen för att höja naturvärdena. 

Bränder skapar nytt liv

För att bevara ekoparkens många lövträd och gammeltallar på lång sikt måste det brinna ibland, som skogarna gjorde innan människan började lägga sig i. Elden är också viktig för många hotade arter. Därför kommer Sveaskog att anlägga kontrollerade naturvårdsbränder i ekoparken.

Fler lövträd i framtiden

Många fåglar och insekter är beroende av lövträd för sin överlevnad. Därför kommer Sveaskog att ge lövet större utrymme i den framtida i ekoparken. Det kan handla om att avverka gran på gamla kulturmarker, att gallra bort gran i gamla lövskogar eller om naturvårdsbränder.

Skogar för virkesproduktion

48 procent av ekoparkens skogar kommer att brukas, men självklart med stor hänsyn till natur- och kulturvärden. Det blir de områden där naturvärdena är mycket låga idag. Sveaskog bedömer då att det gör större nytta att spara naturvårdsskogar på andra håll.

Vad är en ekopark?

  • Vi har skapat 37 ekoparker. En ekopark är ett större sammanhängande skogslandskap med höga naturvärden och naturvårdsambitioner. 
  • En ekopark är minst 1000 hektar stor och minst 50 procent av den produktiva skogsmarken används som naturvårdsareal. 
  • I våra ekoparker kombinerar vi naturvård och ett hållbart skogsbruk för att öka naturvärden samt skapa områden för rekreation och sociala aktiviteter.
  • Varje ekopark har en egen ekoparksplan som är ett ramdokument för skötseln av ekoparken. Den innehåller bland annat information om natur- och kulturvärden samt naturvårdsmål inom ekoparken.
  • För varje ekopark finns ett ekoparksavtal mellan Skogsstyrelsen och Sveaskog som garanterar att naturvårdsambitionerna i ekoparken följs.