Flora och fauna

Flora och fauna

I Ekopark Karhuvaara finns mycket höga naturvärden, udda och bekanta arter. Karhuvaara, eller Björnberget, har gett ekoparken sitt namn och skvallrar om vanliga fyrbenta besökare.

Hemvist för många växter och djur

Karhuvaaras gamla skogar har lång kontinuitet. Det skapar ett trivsamt livsrum för en rad olika växter och djur. Lavskrika, spillkråka, kungsörn, lappuggla och lodjur. Alla behöver de stora och sammanhängande barrskogar och lövrika barrskogar.

Den sällsynta garnlaven hänger som skägg i granarnas grenverk. Stuplaven och lunglaven föredrar lövträdens stammar. Doften av anis kommer från dofttickan, en vedsvamp som växer på gammal sälg. Spännande vedlevande arter är också taigaskinn, lappticka och ostticka. Många små insektsarter som huserar i ekoparken har gynnats av bränderna.

Karhuvaara är även hemvist för björn, älg och järv.

Några vanliga arter i ekoparken 

  • Björn

  • Garnlav

  • Doftticka

  • Ostticka

  • Lappticka

  • Kungsörn

Visste du att...

  • Den anisliknande doften av doftticka kan komma som ett stråk i luften på långt avstånd. Förr i tiden lades svampen i linneskåpet för att sprida sin väldoft. Den lär också ha använts av ungkarlar som stoppade en bit i bröstfickan när de skulle iväg på dans. 
  • Där osttickan växer har skogen ofta undgått brand och träden har dött i sin egen takt under mycket lång tid. Som färsk är svampen mjuk och saftig, med en doft av filmjölk eller gammal dessertost.