Denna sida använder cookies

Cookies behövs för att sidan ska fungera på ett bra sätt. Cookies optimerar sidans funktionalitet, anpassar sidan efter besökarens val och intressen, cookies används för analys av hur besökare använder sidan, för statistik och för marknadsföring anpassad efter dina intressen.

Sveaskog kan komma att dela informationen med tredjepartsannonsörer. 

För att läsa mer om hur cookies används eller hur man stänger av cookies klicka här.

Genom att klicka på rutan Godkänn och fortsätt accepterar du användandet av cookies.

Flora och fauna

Flora och fauna

De vidsträckta urskogsartade barrskogarna i Luottåive har allt man förväntar sig av ett nästan orört skogslandskap. Höga naturvärden med udda och intressanta arter, många sällsynta lavar och svampar. Dofter och fågelläten, stillhet och aktivt upptäckande. 

Ekoparken är hem för ett stort antal hotade och sällsynta fåglar. Kungsörnen kan ses slå sina mäktiga vingslag i ekoparken, glidflyga på spaning eller sitta tyst högt uppe i en trädtopp. Ihärdigt hackar den tretåiga hackspetten fram granbarkborrarnas larver och puppor under barken på de döda eller döende granarna. Den är en god ”skogvaktare”. På myrarna häckar myrsnäppa, tofsvipa och brushane. Björnar och skogsmård trivs i den gamla skogen. I ekoparken finns också lo, älg, hare och räv.

Gamla tall- och grannaturskogar

I Luottåive kan du uppleva den djupa naturskogens mystik. Det är ovanligt att se så stor andel gammal skog som man gör just här. Grannaturskogen dominerar bland nyckelbiotoperna, följt av tallnaturskog, och barrskog blandad med björk, asp och sälg. I grannaturskogarna finns hänglavsprydda granar som är över 300 år och i tallnaturskogen är det gott om 500-åriga pansarbarksklädda tallar. Bränderna har varit ett naturligt inslag i gammelskogen. Lågorna förnyade livskraftigt skogen och den döda veden blev viktiga miljöer för många arter.

Svampar och lavar

Ovanliga svampar, lavar och mossor hör Luottåive till. Långväga från någon gammal sälg kan man känna dofttickans härliga anisdoft. På nedfallna döda granar, så kallade granlågor, växer ostticka, rynkskinn och den fint rosafärgade rosentickan. Naturreservatet Luottåive är en av de få platser i Sverige där man kan hitta citronporing. Den kräsna talltickan vill bara husera på tallstammar äldre än 150 år. Den intresserade besökaren kan här titta på grenlav, liten sotlav och ringlav.

Mosaik av våtmarker

Porlande bäckar och spegelblanka skogstjärnar finns överallt i ekoparken. En fjärdedel av ekoparkens yta är våtmarker. De ligger som en mosaik av stora öppna myrar, skogsbeklädda myrsträngar och kärr. Det blå landskapet lockar till fiske, utflykter och lekfulla dagar. Fågelhandboken kan komma väl till hands. För fiske i de större tjärnarna kan du behöva lösa fiskekort. Till ekoparkens blomsterprakt hör orkidéerna skogsfru och ängsnycklar, som du kan se vid rikkärr och bäckar, liksom den köttätande tätörten som fångar insekter med sina klibbiga blad.

Några vanliga arter i ekoparken

Visste du att...

  • Ekoparken har fått sitt namn efter berget Luottåive som betyder "platsen långt bort".