Denna sida använder cookies

Cookies behövs för att sidan ska fungera på ett bra sätt. Cookies optimerar sidans funktionalitet, anpassar sidan efter besökarens val och intressen, cookies används för analys av hur besökare använder sidan, för statistik och för marknadsföring anpassad efter dina intressen.

Sveaskog kan komma att dela informationen med tredjepartsannonsörer. 

För att läsa mer om hur cookies används eller hur man stänger av cookies klicka här.

Genom att klicka på rutan Godkänn och fortsätt accepterar du användandet av cookies.

Naturvård

Naturvård

På hälften av skogsmarken i Ekopark Maunuvaara växer det gammelskog redan idag. I framtiden ska det bli ännu mer. 

Gamla granskogar

Ekoparkens gamla granskogar får stå orörda och växa sig ännu mer trolska. En del skogar med spår av skogsbruk kommer också att lämnas för fri utveckling, för att bli till nya trollskogar.

Fler lövträd i framtiden

Många fåglar och insekter är beroende av lövträd för sin överlevnad. Därför kommer Sveaskog att gynna den som redan finns i ekoparken. På sikt kommer vi också att skapa nya lövträd genom bränder eller annan naturvårdsskötsel.

Skogar för virkesproduktion

I 38 procent av ekoparken kommer skogsbruk att bedrivas, men självklart med stor hänsyn till natur- och kulturvärden. Det blir i de områden där naturvärdena är mycket låga idag. Där bedömer Sveaskog att det gör större nytta att spara naturvårdsskogar på andra håll.

Vad är en ekopark?

  • Vi har skapat 37 ekoparker. En ekopark är ett större sammanhängande skogslandskap med höga naturvärden och naturvårdsambitioner. 
  • En ekopark är minst 1000 hektar stor och minst 50 procent av den produktiva skogsmarken används som naturvårdsareal. 
  • I våra ekoparker kombinerar vi naturvård och ett hållbart skogsbruk för att öka naturvärden samt skapa områden för rekreation och sociala aktiviteter.
  • Varje ekopark har en egen ekoparksplan som är ett ramdokument för skötseln av ekoparken. Den innehåller bland annat information om natur- och kulturvärden samt naturvårdsmål inom ekoparken.
  • För varje ekopark finns ett ekoparksavtal mellan Skogsstyrelsen och Sveaskog som garanterar att naturvårdsambitionerna i ekoparken följs.