Flora och fauna

Flora och fauna

Ekopark Naakajärvi är ett varierande landskap med värdefulla gammelskogar och rika vatten. 

Brandpräglad tallurskog

Tallurskogen Manalainen med nästan 500-åriga tallar är präglat av upprepade skogsbränder. Nästan alla äldre träd har skador i stammen, så kallade brandljud. Manalainen ingår i EU:s nätverk Natura 2000 över de mest skyddsvärda områdena i Europa. Här kan man bland annat se den relativt ovanliga vedsvampen tallticka och den hotade skalbaggen reliktbock.

Bördiga raviner

Kännetecknande för området är också de bördiga ravinerna med sina ravinskogar som blivit gamla mycket tack vare att de växer så Ravinotillgängligt. Mest storslagen är ravinen Aareakursu i parkens sydöstra del. Vid inloppet till ravinen Kihlankikursu har ormbunken strutbräken sin kanske nordligaste växtplats i landet.

Våtmarker och vattendrag

En femtedel av ekoparken består av våtmarker, Här finns gott om myrar med relativt höga naturvärden kopplade till mångformighet, vegetation, flora och fågelfauna. Ekoparken genomströmmas även av en rad små vattendrag som skapar förutsättningar för många sorters liv. Naakajärvi sjö är vida känd för sitt högklassiga fiske. I sjön finns inplanterad röding och öring samt naturligt lekande harr, abborre och lake.

Rikt djur- och växtliv

Även djurlivet är rikt i ekoparken. Här finns både björn, lo och utter. Kungsörn, fiskgjuse och lappuggla är bara några av de rovfåglar som häckar i området. Under vår och höst mellanlandar åtskilliga sjöfågelarter i sjön Naakajärvi på sin väg norr- eller söderut. Storlommen häckar här sedan många år.

Tallticka, rosenticka, blodticka, strutbräken, doftticka och röd trolldruva är ytterligare några exempel på de många arter som man kan hittta i ekopark Naakajärvi. 

Några vanliga arter i ekoparken

  • Strutbräken

  • Tallticka

  • Kungsörn

  • Björn

Senast uppdaterad: 2013-08-23