Denna sida använder cookies

Cookies behövs för att sidan ska fungera på ett bra sätt. Cookies optimerar sidans funktionalitet, anpassar sidan efter besökarens val och intressen, cookies används för analys av hur besökare använder sidan, för statistik och för marknadsföring anpassad efter dina intressen.

Sveaskog kan komma att dela informationen med tredjepartsannonsörer. 

För att läsa mer om hur cookies används eller hur man stänger av cookies klicka här.

Genom att klicka på rutan Godkänn och fortsätt accepterar du användandet av cookies.

Flora och fauna

Flora och fauna

Artrikedomen är påtaglig i ekoparken och fågellivet sprudlande. I ekoparken finns gammal och grov bokskog, där många kräsna vedlevande skalbaggar trivs, liksom lavar och många fåglar. Skåda en storlom, fiska en gädda, eller vandra på Skåne- och Blekingelederna i det vackra kuperade landskapet.

Ädla löv och svensk skogshistoria

Ädellövskogen är ett karaktärsdrag i Raslången. I skogarna kring sjön Raslången möts bok och gran på marker där dessa trädslag har konkurrerat om samma ljus och yta i århundraden. Här har båda mött vägs ände från de områden de har spridits ifrån. Boken spreds norröver från kontinenten, och granen söderöver från norra Sverige. Genom pollenanalyser har man kunnat följa hur boken hamnade här på ett naturligt sätt redan under 1300-talet.

På 1800-talet kom granen. Den har man sedan också planterat, men Ekopark Raslången är fortfarande en av de få platser i Sverige där bok och gran förkommer naturligt. Idag kännetecknas Raslången av ädellövskogen, med såväl unga som riktig gamla träd. Här kan du njuta av bok och ek, asp, al och rönn.

Ovanliga svampar, lavar och insekter

Ekoparken är en fristad för många hotade arter. Döda gamla träd i skogen, både stående och liggande, är viktiga för väldigt många hotade arter av vedlevande insekter, svampar och lavar. I ekoparken har många sådana arter fått en fristad. En ovanlig skalbagge, som kan verka huvudlös när man tittar på den ovanifrån, är med största sannolikhet en svartbrun brunbagge. Ädelkronlav, liten blekspik, gulnål och fällmossa är några av de många sällsynta lavar och mossor du kan hitta i ekoparken.

Några vanliga arter i ekoparken

  • Bok

  • Storlom