Denna sida använder cookies

Cookies behövs för att sidan ska fungera på ett bra sätt. Cookies optimerar sidans funktionalitet, anpassar sidan efter besökarens val och intressen, cookies används för analys av hur besökare använder sidan, för statistik och för marknadsföring anpassad efter dina intressen.

Sveaskog kan komma att dela informationen med tredjepartsannonsörer. 

För att läsa mer om hur cookies används eller hur man stänger av cookies klicka här.

Genom att klicka på rutan Godkänn och fortsätt accepterar du användandet av cookies.

Flora och fauna

Flora och fauna

Orördhet, lövträd och grönstensrik berggrund är tre faktorer som har gjort Ekopark Rautiorova mycket artrikt. Ett stort antal naturvårdsintressanta arter har hittats i ekoparken. Så många som 36 av dem står med på Artdatabankens rödlista över hotade arter.

I Rautiorova finns fler gamla träd än i någon av de andra ekoparkerna som Sveaskog har inventerat. Hela 48 procent av ekoparkens skogar har höga naturvärden och klassas som nyckelbiotoper eller naturvärdeslokaler.

Urskogslika granskogar

Nästan hälften av ekoparkens skogar är över 150 år och räknas därmed som gammelskog. Större delen av dessa är urskogsartad granskog på hög höjd, där tiden går långsamt. Hårda vintrar och korta somrar har gjort träden vridna, med sluttande grenar och långa skägg av hänglavar. På de höga höjderna har det sällan brunnit och många granar är över 400 år gamla. Det är svårt att åldersbestämma granar exakt eftersom deras kärna ofta är rötad, men en frisk gran i ekoparken kunde bestämmas med hjälp av trädborr till drygt 380 år.

Lövrika skogar

Nästan hälften av ekoparkens skogar räknas som lövrika 15 procent är ren lövskog. Detta är mycket högt jämfört med Sveriges övriga skogslandskap, där lövet har minskat dramatiskt under de senaste 100 åren. En förklaring till Rautiorovas lövrikedom är att skogarna har brunnit ofta och på brandfälten har lövträdens frön fått det ljus och den näring de behöver för att växa. En annan orsak är att skogsbruket aktivt har gynnat lövträden, eftersom de har haft bäst tillväxt i området. Hela Tornedalen är ovanligt lövrikt och därför är det viktigt som ett stort landskap där många lövträdsarter kan överleva och sprida sig vidare.

Våtmarker

En knapp fjärdedel av ekoparken utgörs av våtmarker. Områdets grönstensrika berggrund märks även i våtmarkerna och här finns många arter som är karakteristiska för så kallade rikkärr. Genom ett högt pH-värde hyser rikkärr ofta en mängd orkidéer och andra sällsynta arter. Den största våtmarken finns kring sjön Vikevajärvi och den har fått högsta skyddsklass i Länsstyrelsens våtmarksinventering.

Geologi

Ekopark Rautiorova ligger längs en nord-sydlig bergsrygg där det högsta berget heter Taka-Aapua och når 405 meter över havet. Området ligger ovanför högsta kustlinjen och berggrunden utgörs av urgranit, det vill säga cirka 1 900 miljoner år gamla gnejsgraniter som förekommer i Sveriges och Finlands urberg.

Berggrunden täcks av morän, torv och isälvssediment. Det finns också inslag av olika magmatiska bergarter som populärt benämns grönsten eftersom de blir grönaktiga vid repning. Grönsten är basiskt och ger därför jorden ett högt pH. Inslag av grönsten gör ofta jorden mineralrik eftersom den samvarierar med vissa bristmineraler. Basiska jordar blir också mer mullrika eftersom daggmaskar trivs där och de gör att blad och annat organiskt material blandas om och blir till jord. I sura jordar trivs daggmaskarna däremot inte och därför blir jorden skiktad och mindre näringsrik. Rautiorovas grönstensrika berggrund gynnar många kärlväxter, marksvampar och stenväxande lavar.

  • Doftticka

  • Ostticka

  • Lavskrika

  • Skägglav

Visste du att...

  • Den anisliknande doften av doftticka kan komma som ett stråk i luften på långt avstånd. Förr i tiden lades svampen i linneskåpet för att sprida sin väldoft. Den lär också ha använts av ungkarlar som stoppade en bit i bröstfickan när de skulle iväg på dans. 
  • Där osttickan växer har skogen ofta undgått brand och träden har dött i sin egen takt under mycket lång tid. Som färsk är svampen mjuk och saftig, med en doft av filmjölk eller gammal dessertost.