Denna sida använder cookies

Cookies behövs för att sidan ska fungera på ett bra sätt. Cookies optimerar sidans funktionalitet, anpassar sidan efter besökarens val och intressen, cookies används för analys av hur besökare använder sidan, för statistik och för marknadsföring anpassad efter dina intressen.

Sveaskog kan komma att dela informationen med tredjepartsannonsörer. 

För att läsa mer om hur cookies används eller hur man stänger av cookies klicka här.

Genom att klicka på rutan Godkänn och fortsätt accepterar du användandet av cookies.

Flora och fauna

Flora och fauna

Ekopark Rosfors har en ovanligt näringsrik mark för sitt nordliga läge. Det gör att skogen växer snabbt och ger utrymme för en artrik flora och fauna. Här finns äldre grannaturskogar och ett stort inslag av lövträd.

Lövrika skogar

Rosfors många lövträd och grova aspar är ovanliga i Norrbotten. Sveaskog kommer att bevara befintlig lövskog och även aktivt skapa nya lövskogar, för att gynna arter som är beroende av lövträd.

Jätteaspar

I dag finns flera tusen jätteaspar i Rosfors och dessa är mycket viktiga för insekter och fåglar. För att öka antalet jätteaspar kommer Sveaskog att spara aspar som har förutsättningar att bli riktigt stora och rensa bort träd runtom dem, så att de får ljus och näring.

Grannaturskog

De gamla granskogarna är en viktig del av Rosfors karaktär. En stor mängd arter är beroende av gammal granskog för sin överlevnad och för deras skull kommer Sveaskog att lämna många granområden orörda. En av de skogar i ekoparken som redan idag uppvisar höga värden är skogen mot Vinteränget. Här finns träd i alla åldrar och god tillgång på död ved.

Brandpräglad tallskog

Genom aktiv restaurering kommer Sveaskog att öka andelen tallnaturskog i Rosfors. Flera av Rosfors tallskogar har tidigare präglats av bränder och i de brandpräglade skogarna kan många hotade insekter finna livsrum. För att gynna dessa arter kommer Sveaskog att utföra naturvårdsbränningar i vissa tallskogar.

  • Asp

  • Berguv