Denna sida använder cookies

Cookies behövs för att sidan ska fungera på ett bra sätt. Cookies optimerar sidans funktionalitet, anpassar sidan efter besökarens val och intressen, cookies används för analys av hur besökare använder sidan, för statistik och för marknadsföring anpassad efter dina intressen.

Sveaskog kan komma att dela informationen med tredjepartsannonsörer. 

För att läsa mer om hur cookies används eller hur man stänger av cookies klicka här.

Genom att klicka på rutan Godkänn och fortsätt accepterar du användandet av cookies.

Flora och fauna

Flora och fauna

Runt tallen, som är det trädslag som dominerar i Ekopark Skatan, kretsar mycket liv. På tallarna växer rikligt med hänglavar som gärna betas av renar. Inuti trädstammarna trivs flera ovanliga skalbaggar och på de stora silverglänsande torra tallrakorna hackar hackspettarna. Dessutom erbjuder de gamla tallarna ypperliga boplatser åt bland annat vår näst största rovfågel.

Unik plats för flera sällsynta baggar

Solexponerade, brandpräglade tallskogar gör Skatan till en unik plats. Flera skalbaggar i Sverige är så sällsynta idag att de riskerar att försvinna om man inte inför speciella åtgärdsprogram. I Skatan trivs faktiskt flera av de skalbaggsarter som är med i sådana så kallade åtgärdsprogram. Tack vare återkommande bränder som skapat död ved, samt att solens strålar når fram i de glesa tallhedarna har flera av de sällsynta skalbaggarna kunnat etablera sig i Skatan.

Här lever bland annat raggbock, linjerad plattstumpbagge, Cholodkovskys bastborre och skrovlig flatbagge, för att nämna några. Den goda förekomsten av dessa sällsynta baggar är en av anledningarna till att Skatan nu blivit en ekopark. Ett ytterligare bevis på Skatans unika världen är att man i sjön Västra Skärträsket har hittat den världsunika, blott 1,6 mm långa vattenbrynsbaggen med det latinska namnet Ochtebius nilssoni. Denna bagge har inte hittats någon annanstans i världen hittills.

Mossor och lavar

I Skatan finns en mängd olika mossor och lavar, både vanliga och ovanliga. Här lyser marken nästan vit, även på sommaren, eftersom den ofta är täckt av renlav och islandslav. På träden hänger istället långa skägg av garnlav, skägglav och den grönlysande giftiga varglaven. Detta gör att två av Västerbottens fjällsamebyar, Gran och Ran, har fina vinterbetesmarker i ekoparken.

Vissa lavar är knutna till tall såsom kolflarnlavar, vedtrappmossor och blanksvart spiklav. Andra arter som till exempel gelélavar föredrar att växa på lövträd. Ytterligare andra är knutna till gran och granlågor, såsom trådbrosklav och liten hornflikmossa. I Skatans ekopark kan du finna alla dessa vackra arter, så ner på knä och studera dem närmare.

Hökar, örnar och hackspettar

Inom Skatans ekopark häckar den magnifika kungsörnen, vilken man har studerat närmare genom att ha en kamera uppsatt vid en av häckningsplatserna. Kungsörnen kan du få se spaningsflyga över ekoparken i sin jakt på skogsfågel, hare eller något kadaver. Det är i de gamla, stadiga och grova tallarna med platta trädkronor som kungsörnen bygger sitt bo. Lämpliga boträd sparas därför kvar i ekoparken. Förutom örnar finns duvhökar och hackspettar i ekoparken. Hackspettarna lever framförallt på insekter samt deras larver och puppor, vilka de ofta finner under de döda trädens mörknande bark.

Landskap format av is

Genom ekoparken slingrar sig långsträckta rullstensåsar. Dessa bildades för 8 000-10 000 år sedan av sten, sand och grus som väldiga isälvar, som flöt fram genom den smältande inlandsisen, förde med sig. Flera gropar och tjärnar i området har uppstått från stora isblock som lossnade från den smältande inlandsisen och begravdes under sedimentmassor. När isblocken smälte, sjönk sedimentet ihop till en så kallad dödisgrop. Ibland har dessa vattenfyllts, såsom den vackra Missutjärn i ekoparkens södra del. Skärträskberget är en annan istidsformation. Det är ett så kallat kalottberg, vilket är ett berg där nivån för högsta kustlinjen låg strax under toppen. Toppen har därför blivit skogsbeklädd medan berget längre ner är renspolat och kalt.

Några vanliga arter i ekoparken

  • Kungsörn

  • Varglav

  • Raggbock

Visste du att...

  • Kungsörnen är med sina dryga 2 meter i vingspann vår näst största rovfågel.
  • Kungsörnens bon kräver grova tallar som i genomsnitt är 320 år gamla.
  • Deras bon kan väga upp till ett ton och idag är det ont om träd som klarar en sådan tyngd.

Visste du att...

  • Den intensivt gula varglaven som växer på solbelysta torrtallar har fått sitt namn av att den förr i tiden blandades med krossat glas i åtlar för att förgifta vargar.