Kultur

Kultur

I Ekopark Storklinten finns spår av gamla tiders vedermödor. Bland annat finns Gruvberget med gamla gruvhål sedan 1700-talet eller tidigare samt fångstgropar som minner om jägarfolkets jaktmetoder. 

Renbete vissa år

Ekopark Storklinten ingår i ett reservbetesområde för rennäringen, där det finns möjlighet för samebyarna att söka tillstånd från Länsstyrelsen för vinterbete. Det innebär att området vissa år betas av många renar, medan det andra år inte betas alls.

Senast uppdaterad: 2013-08-28