Denna sida använder cookies

Cookies behövs för att sidan ska fungera på ett bra sätt. Cookies optimerar sidans funktionalitet, anpassar sidan efter besökarens val och intressen, cookies används för analys av hur besökare använder sidan, för statistik och för marknadsföring anpassad efter dina intressen.

Sveaskog kan komma att dela informationen med tredjepartsannonsörer. 

För att läsa mer om hur cookies används eller hur man stänger av cookies klicka här.

Genom att klicka på rutan Godkänn och fortsätt accepterar du användandet av cookies.

Naturvård

Naturvård

Högproduktiva skogsmarker nära till flottled och industri har gjort att skogsbruket har en lång historia i området. Därför blir en viktig uppgift blir att restaurera naturvärden genom exempelvis naturvårdsbränder. Samtidigt finns unika naturvärden som måste bevaras.

Virkesproduktion i halva ekoparken

Tidigare har cirka 80 procent av skogen i Storklinten använts för skogsbruk. I ekoparken kommer cirka 48 procent att användas för virkessproduktion, medan resten används för naturvård. Det fortsatta skogsbruket kommer att ske i skogar utan höga naturvärden, där Sveaskog kommer att ta generell eller förstärkt naturhänsyn.

Vad är en ekopark?

  • Vi har skapat 37 ekoparker. En ekopark är ett större sammanhängande skogslandskap med höga naturvärden och naturvårdsambitioner. 
  • En ekopark är minst 1000 hektar stor och minst 50 procent av den produktiva skogsmarken används som naturvårdsareal. 
  • I våra ekoparker kombinerar vi naturvård och ett hållbart skogsbruk för att öka naturvärden samt skapa områden för rekreation och sociala aktiviteter.
  • Varje ekopark har en egen ekoparksplan som är ett ramdokument för skötseln av ekoparken. Den innehåller bland annat information om natur- och kulturvärden samt naturvårdsmål inom ekoparken.
  • För varje ekopark finns ett ekoparksavtal mellan Skogsstyrelsen och Sveaskog som garanterar att naturvårdsambitionerna i ekoparken följs.