Flora och fauna

Flora och fauna

De karga bergen kan verka ogästvänliga men för gammelskogens arter är de en inbjudande tillflyktsort. Ekoparkens gamla skogar, friska vatten och branta stup är hem för många sällsynta djur, växter och svampar. 

Gamla skogar

För inte så länge sedan täckte urskogen stora delar av Sverige. Numera finns det bara små spillror av den gamla skogen kvar, och där trängs alla de djur, växter och svampar som förr var vanliga. I Ekopark Varjisån finns 500-åriga tallar där kungsörnen kan bygga bo, och mängder av fallna träd där svampar som lappticka, doftskinn och taigaskinn kan växa. Tack vare de många skogsbränderna och områdets ganska svårframkomliga och avlägsna natur har många gamla furor blivit liggande. Det är en av de saker som gör ekoparken så speciell och värdefull.

Vattnet skapar liv

De fuktiga skogarna närmast ån är särskilt rika. Här dyker den sällsamma svampen bombmurkla plötsligt upp vissa vårar, som sammelslena, bruna klot i mossan. Det är också här det är lättast att hitta den praktfulla lilla orkidén norna, och det är här den sällsynta trådbrosklaven klättrar i trädgrenarna.

Flodpärlmussla

I Varjisån och flera av dess biflöden finns flodpärlmussla. Flodpärlmusslan har minskat kraftigt i Sverige, först på grund av pärlfiske och sedan genom att vattendragen har blivit så grumliga att larverna inte överlever. De små mussellarverna behöver också friska öringar, eftersom de sätter sig fast och liftar på öringarnas gälar. Det finns omkring 400 vattendrag med flodpärlmusslor i Sverige men i många av dessa vatten föryngrar sig inte musslorna längre. Eftersom de är så långlivade kan de finnas kvar länge även om vattnet har blivit för grumligt. 

Några arter i ekoparken

  • Flodpärlmussla

  • Bombmurkla

  • Garnlav

  • Kungsörn

Senast uppdaterad: 2014-08-22