Denna sida använder cookies

Cookies behövs för att sidan ska fungera på ett bra sätt. Cookies optimerar sidans funktionalitet, anpassar sidan efter besökarens val och intressen, cookies används för analys av hur besökare använder sidan, för statistik och för marknadsföring anpassad efter dina intressen.

Sveaskog kan komma att dela informationen med tredjepartsannonsörer. 

För att läsa mer om hur cookies används eller hur man stänger av cookies klicka här.

Genom att klicka på rutan Godkänn och fortsätt accepterar du användandet av cookies.

Flora och fauna

Flora och fauna

De karga bergen kan verka ogästvänliga men för gammelskogens arter är de en inbjudande tillflyktsort. Ekoparkens gamla skogar, friska vatten och branta stup är hem för många sällsynta djur, växter och svampar. 

Gamla skogar

För inte så länge sedan täckte urskogen stora delar av Sverige. Numera finns det bara små spillror av den gamla skogen kvar, och där trängs alla de djur, växter och svampar som förr var vanliga. I Ekopark Varjisån finns 500-åriga tallar där kungsörnen kan bygga bo, och mängder av fallna träd där svampar som lappticka, doftskinn och taigaskinn kan växa. Tack vare de många skogsbränderna och områdets ganska svårframkomliga och avlägsna natur har många gamla furor blivit liggande. Det är en av de saker som gör ekoparken så speciell och värdefull.

Vattnet skapar liv

De fuktiga skogarna närmast ån är särskilt rika. Här dyker den sällsamma svampen bombmurkla plötsligt upp vissa vårar, som sammelslena, bruna klot i mossan. Det är också här det är lättast att hitta den praktfulla lilla orkidén norna, och det är här den sällsynta trådbrosklaven klättrar i trädgrenarna.

Flodpärlmussla

I Varjisån och flera av dess biflöden finns flodpärlmussla. Flodpärlmusslan har minskat kraftigt i Sverige, först på grund av pärlfiske och sedan genom att vattendragen har blivit så grumliga att larverna inte överlever. De små mussellarverna behöver också friska öringar, eftersom de sätter sig fast och liftar på öringarnas gälar. Det finns omkring 400 vattendrag med flodpärlmusslor i Sverige men i många av dessa vatten föryngrar sig inte musslorna längre. Eftersom de är så långlivade kan de finnas kvar länge även om vattnet har blivit för grumligt. 

Några arter i ekoparken

  • Flodpärlmussla

  • Bombmurkla

  • Garnlav

  • Kungsörn

Visste du att…

  • Flodpärlmusslor kan bli över 200 år gamla. Rekordet är 256 år. Pärlor kan bildas om det kommer in främmande partiklar i musslan. Då kapslar musslan in partikeln med pärlemor.
  • Förr var bombmurklorna populära bland skolbarn som använde dem till att kasta på varandra. Numera är de mycket exklusiva och människor besöker deras marker för att försiktigt känna på de sammetslena kloten. Bombmurklan är mycket känslig för avverkning eller kraftig gallring, och hittas bara i områden där granskog har funnits mycket länge.