Överlevnadsutbildning i Ekopark Raslången

Överlevnadsutbildning i Ekopark Raslången

Att klara sig på egen hand i skogen är enkelt så länge man har tillgång till tält, mat och varma kläder. Men vad händer när tältet går sönder, utrustningen försvinner och maten tar slut? 

- Det räcker med att kanoten välter och utrustningen flyter iväg för att en helt vanlig tältövernattning ska förvandlas till en överlevnadssituation, säger Dave Canterbury, överlevnads- och bushcraftinstruktör från USA och grundare av Pathfinder School.

Ekopark Raslången ligger bara ett par mil utanför Olofström, på gränsen mellan Skåne och Blekinge i Sveriges sydligaste vildmark. Här saknas bebyggelse där de branta slänterna omöjliggjort lantbruk och istället har den flikiga sjön fått behålla sin säregna natur där tystnaden är lika omslutande som i Norrland. Här växer ädellövskogen ända ner till vattnet där storlommens läte ekar mellan öarna. Den 1 300 hektar stora ekoparken grundades 2011.

Tränar på överlevnadssituationer

- Glöm inte att räkna stegen. Hur många steg har du gått, frågar Linda Marin kurskollegan Felicia Witte under en navigationsövning i ett snårigt skogsavsnitt.

Med hjälp av en rak stör och 100 steg i varje riktning ska respektive kursteam (deltagarna arbetar i par) försöka navigera rakt i en fyrkant genom den täta skogen. De börjar västerut, fortsätter norrut, sedan österut och slutligen söderut, där de förhoppningsvis ska återvända till exakt samma punkt som de startade ifrån. Allt handlar om att skapa praktisk erfarenhet som kan hjälpa deltagarna att hitta rätt i en skarp överlevnadssituation.

Multifunktionell grundutrustning

- Varje deltagare har med sig en grundutrustning som behövs för att genomföra kursen. Exempelvis en tarp, tändare, kniv, ett tunt rep, kompass, dryckeskärl och en ullfilt, berättar Tony Daniel, Pathfinderinstruktör från Virginia.

Ingen svälter, man får äta både frukost, lunch och middag, men intensiteten är hög och det finns inte särskilt mycket tid till återhämtning. Istället ska deltagarna lära sig att navigera, bygga bivack, göra eld, genomföra sjukvårdsmoment, rena vatten och se till att bli hittade. Förutsättningarna för grundkursen är nämligen att kanoten välter och all utrustning försvinner, bortsett från nödutrustningen som deltagarna alltid bär med sig oavsett var de gör. Tanken med grundutrustningen är att den ska vara multifunktionell och kunna användas till flera saker.

Övning under säkra former

- Många deltagare känner sig oerhört nöjda efter att ha genomfört kursen. Man känner att man har fått spänna bågen och prova sådant som man aldrig testat förut, under säkra former övervakad av en instruktör, säger Per Ljungdahl, svensk Pathfinderinstruktör.

Årets kurs är den tredje i ordningen, en svensk variant kopplad till ursprungskonceptet i USA, där Dave Canterbury driver företaget i Ohio. Den svenska varianten: Pathfinder School Scandinavia arrangeras av företaget Outcraft och ger europeiska deltagare möjlighet att ta del av Dave Canterburys framgångsrika koncept med grundaren som huvudinstruktör. Resten av instruktörerna kommer från Sverige, Irland och USA.

- Det är oerhört stimulerande att hålla utbildningar i Sverige. Naturen runt Raslången ger fina förutsättningar att bedriva kurser i ett vildmarksområde helt omsluten av skog. Syftet med grundkursen är att ge eleverna verktyg att klara sig på egen hand i minst 72 timmar och lära dem olika knep för att bli hittade av en eftersökspatrull, antingen från luften eller från marken, säger den legendariske överlevnadsinstruktören som är i Sverige för att genomföra ett antal kurser och events.

Som en av världens mest meriterade överlevnadsprofiler är Dave Canterbury en viktig partner hos flera svenska friluftsföretag som vill synas i USA. Totalt har YouTubekanalen – Dave Canterbury – nästan 600 000 prenumeranter där drygt 1 300 videos pedagogiskt beskriver lika många ämnen inom överlevnad, bushcraft och friluftsliv.

Stor vikt vid att skona naturen

Tillbaka på lägerplatsen arbetar kursdeltagarna med att sätta upp en tarp (en presenning som fungerar som väderskydd) på tid. Max fem minuter från det att tarpen ligger hoprullad i väskan tills dess att nödbivacken ska vara klar. Löjligt kan tyckas, men faktum är att tidspressen skapar stress och adrenalinpåslag som gör deltagarna fumliga. En viktig aspekt för att komma så nära en skarp situation som möjligt.

- Vi är oerhört tacksamma att vi har möjlighet att bedriva kursverksamhet på Sveaskogs marker och lägger stor vikt vid att utbilda våra besökare i allemansrättens skyldigheter, berättar Jon Marin från Pathfinder School Scandinavia.

För att slippa plocka material i skogen, vilket egentligen är grundförutsättningen för bushcraft tar arrangörerna med sig slanor, näver och ved till lägerplatsen för att skona naturen runtomkring. Hela upplägget handlar om att verka utan att synas, med målsättningen att lämna lägerplatsen i bättre skick än när de kom.

 

 • Linda Marin och Felicia Witte arbetar i par för att hålla rätt kurs i snårskogen. 

 • Det läggs stor vikt vid knopar och enkla sätt att bygga skydd.

 • Paracord (fallskärmslina) används frekvent inom bushcraftbranschen.

 • Tony Daniel, Pathfinderinstruktör från Virginia. 

 • Bushcraft handlar om att skapa verktyg i naturen. För att skona vegetationen tar Pathfinder School med sig slanor ut i skogen. Linda Marin slår ner en pinne med en träklubba hon tillverkat själv.

 • Per Ljungdahl, svensk Pathfinderinstruktör kontrollerar en uppsatt tarp. Deltagarna måste klara minst 80% av alla moment i kursen för att bli godkänd.

 • Linda Marin klarade testet med att sätta upp en tarp på tid. 

 • Torrt gräs på tork i solen. Ingen vet när instruktörerna plötsligt ber deltagarna att göra upp en eld. Osäkerhetsmomenten gör kursen mer verklighetstrogen. 

 • Jon Marin driver Outcraft och Immelns Kanotcenter. Han är också aktiv i Pathfinder School Scandinavia. 

 • Navigationsteorin är omfattande. Allt sker på engelska. 

 • Deltagarna använder en spegelkompass. 

 • Till skillnad från i USA, där det finns gott om torr innerbark att använda för att göra upp eld saknas nästan sådan vegetation helt i Sverige. Här används istället näver och torrt gräs som man bygger ett fågelbo av (där glöden kan få fäste).

Senast uppdaterad: 2019-09-18