• Välutbildade jägare

  Alla som jagar på Sveaskogs marker ska vara välutbildade, ansvarstagande och goda representanter för den svenska jakten. 

Jägare och jaktlag

Här har vi samlat information som kan vara bra för jägare att känna till, bland annat information om utbildning och tips om viltvård, skytteövningar och eftersök. Här finns också ingången till att rapportera på jaktrapport.se.

Jaktledare förväntas:

 • företräda Sveaskogs intressen i jaktlaget och verka för att jaktlaget följer Sveaskogs mål och riktlinjer 
 • se till att avskjutningsmål uppnås och för kontinuerlig dialog med Sveaskog om hur jakten bedrivs och hur mål uppfylls 
 • ansvara för att allt skjutet vilt rapporteras enligt Sveaskogs anvisningar
 • ansvara för att relevant information sprids till övriga i jaktlaget

Jägare förväntas:

 • ha kunskap om Sveaskogs mål om skog och klövvilt 
 • bedriva jakt efter gällande riktlinjer, lagar och bestämmelser 
 • i alla avseenden bedriva jakten så att uppsatta avskjutningsmål uppnås
 • uppträda på ett respektfullt och trevligt sätt mot alla som vistas på Sveaskogs marker 
 • möjliggöra för jägare med särskilt intresse för småviltjakt att jaga under tiden för älgjakt  
 • ha en god samverkan lokalt med både markägare och andra jägare 

Som jägare spelar du en aktiv roll i viltförvaltningen genom att utföra inventeringar och annan datainsamling enligt Sveaskogs anvisningar. Viltrapportering, viltinventering, avskjutningsstatistik och hur stort betestrycket är lokalt, är viktiga ingredienser i vår viltförvaltning. 

Välutbildade jägare

Jägare som jagar på våra marker ska genomgå en webbaserad skog- och klövviltsutbildning

Som jägare ska du vara väl förberedd inför jaktsäsongen. Du ska känna en säkerhet i din vapenhantering och årligen skytteträna, samt avlägga de prov som finns för jakt på de viltarter du avser att jaga. 

Eftersök

En eftersökshund måste alltid finnas med vid jakt på björn, lo, älg, rådjur och hjortvilt samt vildsvin och mufflon. Träna både eftersökshundar och hundförare i att spåra upp skadat vilt.

Så förebygger jaktlaget eftersök

 • känna till hur vapnet skjuter med aktuell ammunition  
 • övningsskytte i alla slags former, med vapenstöd, uppbyggda skjutgluggar, sporting (sportskytte såsom lerduveskytte) 
 • lära sig aktuella viltarters beteende  
 • ha mycket god förmåga att bedöma avstånd  
 • förbereda sig på hantering av ”älgfrossa”  
 • att ha gott omdöme när en grupp dovvilt eller en flock vildsvin dyker upp i passet 
 • lära sig bedöma avstånd till flygande änder, duvor, gäss  
 • få viltet att stanna upp i passet  
 • lära sig sin egen begränsning och förmåga  
 • att ständigt arbeta med sitt eget omdöme

Jaktrapport

Jaktrapport är ett rapporteringssystem som utvecklas av Holmen Skog, BillerudKorsnäs, SCA Skog, Sveaskog och Stora Enso Skog. Systemet hanterar rapportering av avskjutning och älgobs på ett enkelt sätt och förs vidare till den nationella älgportalen på det sätt myndigheterna kräver.

Jaktrapport förser även Sveaskogs administrationssystem med det underlag som krävs för att fakturera fällavgifter där sådana används. Systemet används dessutom för att hantera medlemsregister och jaktkort. Jaktrapport erbjuder också funktioner som jaktdagbok, kommunikationsmöjligheter inom älgskötselområdet med mera.

Senast uppdaterad: 2022-04-05