Jägmästarbostaden i Skäftekärr får ny ägare

Jägmästarbostaden i Skäftekärr får ny ägare

Sveaskog avyttrar lokal- och hyresfastighet, del av Skäftekärr 1:12 belägen vid Ekopark Böda på norra Öland. Köpare är Mats Melander, entreprenör från Kalmar, som ämnar bedriva caféverksamheten vidare på fastigheten. 

Mats Melander kommer att driva caféverksamhet under perioden 6 juli till 4 augusti i den gamla jägmästarbostaden för att bekanta sig med lokaler och verksamhet. Formellt tillträder han fastigheten som ägare den 1 oktober.

– Det känns glädjande att fastigheten avyttras till en lokal entreprenör med ambitioner att driva och utveckla verksamheten ytterligare. Det är något som kommer gynna dels Ekopark Böda, dels närliggande verksamheter och bebyggelse positivt, säger Klara Tibblin, fastighetsansvarig på Sveaskog.

Ekoparksinformationen, som drivs av Skäftekärr ekonomisk förening, kommer hålla öppet som tidigare.

För mer information, kontakta:

Sveaskogs presstjänst

Tel: 08-655 90 50 08-655 90 50