• Välkommen in

    Ekopark Färna - aspgranskogens landskap

Ekopark Färna

I Ekopark Färna kan du vandra genom trolska, blockrika granskogar eller paddla längs ett glittrande vattensystem. Områdets största naturvärde är de många asparna, från ungträd till flerhundraåriga jättar. De har överlevt här tack vare återkommande bränder, översvämningar och stora temperaturväxlingar i blockmarkerna. 

Lövrikt landskap

Aspen är en mästare på att klara den här sortens störningar och blir därför inte utkonkurrerad av gran. I det lövrika landskapet frodas en mängd vackra och hotade arter. För deras skull arbetar Sveaskog intensivt med att bevara aspgranskogar och öppna kulturmarker.

De stora och ibland hundraåriga asparna har en grov bark som passar många olika lavar. De ovanliga gelélavarna har kanske en av landets bästa växtplatser i Färna. De gamla lövträden gör att även andra sällsynta arter trivs här, så som aspfjäril och veckticka.

Rikt djurliv

På flera håll bygger bävrar sina dammar och lämnar efter sig döda träd som gör att till exempel hackspettar trivs i skogen. I ekoparken finns även en stam av lodjur, och björn och varg ses passera regelbundet. Stora områden i ekoparken är flacka myrmarker och sumpskogar med porlande skogsbäckar och ett rikt fågelliv.

Här finns även spår efter människan. Både järn- och kopparmalm har brutits i omgivningarna och det finns ett flertal ruiner efter hyttor och rester från kolmilor.


Hitta hit

Snabba fakta

  • Invigd:  25 maj 2005 
  • Missa inte: Kampkällan, Flena hage och Trollberget. 
  • Tips på aktiviteter: Paddla, plocka bär, jaga och fiska. 
  • Typiska arter: Aspgelélav, kalendabersvamp, aspfjäril. 
  • Storlek: 4 004 hektar 
  • Läge: Västmanlands län, cirka 2 mil öster om Skinnskatteberg. X 663 00 33, Y 150 61 58.

Kontakta oss

Tel: 0771-787 100 0771-787 100

Skicka e-post till Kundcenter

Kontakta Sveaskogs kundcenter vid frågor eller beställning av broschyrer.

Ladda ner broschyrER

Läs mer

Våra ekoparker