Kultur

Kultur

Ekopark Färna har en lång kulturhistoria och här finns gott om spår av gamla tiders bergsbruk. 

Skogen, vattensystemen och våtmarkerna har varit en förutsättning för människors liv och leverne i många generationer. Både järn- och kopparmalm har brutits i omgivningarna och i ekoparken finns spår från flera ruiner efter hyttor och hundratals rester från kolmilor. Regelbundna uttag av kolved har gynnat ljuskrävande lövträd och skapat en skogsmiljö som är typisk för Bergslagen.