Insektsskydd

Vid plantering är det viktigt att skydda plantorna mot skadeinsekter.

Snytbaggen orsakar skogsbruket kostnader för 100-tals miljoner kronor. Den finns i hela landet men är vanligast i Götaland och Svealand. Antalet snytbaggar ökar i norr på grund av det varmare klimatet.

Snytbaggen gnager ihjäl skogsplantor

Snytbaggen är en allvarlig skadeinsekt i skogen. Den angriper framförallt de unga och känsliga barrträdsplantorna. Det gör den genom att gnaga av den tunna barken.

Därför är det viktigt att skydda plantorna från snytbaggens gnag. Särskilt kritiskt är det under det första och andra året efter plantering.

Conniflex är ett effektivt och miljövänligtskydd mot snytbagge

Conniflex, som är utvecklat av Svenska Skogsplantor och Sveaskog, är ett mekaniskt skydd, helt utan insektsdödande kemikalier. Conniflex består av en skyddande beläggning med fina sandkorn, fästa på plantan med ett vattenbaserat lim. Snytbaggen orkar inte bita loss sandkornen i beläggningen, och klarar inte heller att bita emellan dem för att komma åt stammen. Samtidigt är beläggningen så flexibel att den inte hindrar plantans tillväxt.

Conniflex finns på marknaden sedan mars 2010. 

Insekticider

Insekticider är kemiska substanser som är särskilt giftiga för insekter, men de skadar även vattenlevande organismer och kan orsaka hudirritation och allergi hos människor. För FSC®- eller PEFC-certifierade aktörer tillåts ingen användning av kemiska insekticider från och med 2020.

Läs mer