Denna sida använder cookies

Cookies behövs för att sidan ska fungera på ett bra sätt. Cookies optimerar sidans funktionalitet, anpassar sidan efter besökarens val och intressen, cookies används för analys av hur besökare använder sidan, för statistik och för marknadsföring anpassad efter dina intressen.

Sveaskog kan komma att dela informationen med tredjepartsannonsörer. 

För att läsa mer om hur cookies används eller hur man stänger av cookies klicka här.

Genom att klicka på rutan Godkänn och fortsätt accepterar du användandet av cookies.

Röjning

Röjning

Genom röjning ökar Sveaskog kvaliteten och värdet på skogsråvaran.

Röjningen innebär att vi glesar ut skogsbestånden så att de bäst lämpade träden får möjlighet att växa och utvecklas. Av cirka 10 000 stammar på en hektar skogsmark kan cirka 2 000 återstå när en röjning är klar.  En väl genomförd röjning är helt avgörande för ekonomin i den efterföljande gallringen.

Vid röjning lämnar vi antingen kvar trädstammarna på marken eller tar ut dem som biobränsle. Det kan krävas en till tre röjningar i ett bestånd innan nästa åtgärd – gallring.

För Sveaskog är röjning en prioriterad åtgärd sedan flera år och generellt strävar vi efter tidig röjning i nyplanterade och unga skogar. På marker med stora viltskador är det däremot bra att vänta med röjningen. Viltet betar gärna på träd som redan är betade. Därför undviker vi att röja bort de träden.

Mekanisering

Det mesta av röjningen i skogsbruket sker fortfarande manuellt med röjsåg och röjningen kan endast ske under sommarhalvåret. Därför krävs det många människor som arbetar med röjning när det är säsong. Det manuella röjningsarbetet är fysiskt krävande.

Att utveckla nya metoder och tekniker är viktigt för att göra röjningsarbetet billigare, snabbare och bättre ur arbetsmiljösynpunkt. Sveaskog deltar i utvecklingen av nya metoder för röjning.