Denna sida använder cookies

Cookies behövs för att sidan ska fungera på ett bra sätt. Cookies optimerar sidans funktionalitet, anpassar sidan efter besökarens val och intressen, cookies används för analys av hur besökare använder sidan, för statistik och för marknadsföring anpassad efter dina intressen.

Sveaskog kan komma att dela informationen med tredjepartsannonsörer. 

För att läsa mer om hur cookies används eller hur man stänger av cookies klicka här.

Genom att klicka på rutan Godkänn och fortsätt accepterar du användandet av cookies.

Effekt 20

Effekt 20

Naturvård och skogsbruk är långsiktiga och långsamma processer som kräver uthållighet och att man utvärderar sina insatser. Sedan 2009 bedriver Sveaskog Effekt 20 – ett 25-årigt utvärderingsprojekt med syftet att långsiktigt mäta och utvärdera företagets naturvårdsinsatser vetenskapligt.

Effekt 20, som löper från 2009 till 2033, består av två huvudspår; det ena är en fågelinventering och det andra en insektsinsamling och artbestämning.  

Insektsinventeringen görs i tre år i rad, sedan görs ett uppehåll i sju år innan inventeringen åter löper under en treårsperiod. Fågelinventeringsdelen av Effekt 20 genomförs under mars och april – vartannat år i norra Sverige och vartannat år i södra Sverige. 

Sex ekoparker och fyra referenslandskap ingår i Effekt 20. Referenslandskapen och ekoparkerna ska vara lika varandra skogsmässigt och naturgeografiskt. 

Sedan 2020 bedrivs Effekt 20 i samarbete med ett forskarlag från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Umeå.

Bilden ovan visar kapning av högstubbar i Ekopark Käringberget inom ramen för forskningsprojektet Effekt 20. Till våren sätts insektsfällor upp på högstubbarna för att se vilka insekter som finns i ekoparken och i referenslandskap utanför ekoparken.