Denna sida använder cookies

Cookies behövs för att sidan ska fungera på ett bra sätt. Cookies optimerar sidans funktionalitet, anpassar sidan efter besökarens val och intressen, cookies används för analys av hur besökare använder sidan, för statistik och för marknadsföring anpassad efter dina intressen.

Sveaskog kan komma att dela informationen med tredjepartsannonsörer. 

För att läsa mer om hur cookies används eller hur man stänger av cookies klicka här.

Genom att klicka på rutan Godkänn och fortsätt accepterar du användandet av cookies.

Ekologiska landskapsplaner

Ekologiska landskapsplaner

Sveaskogs ekologiska landskapsplaner beskriver markinnehavet ur ett översiktligt landskapsperspektiv med hjälp av ett antal ekologiskt intressanta faktorer, som ålder, trädslag och andel naturvårdsskogar. 

Sveaskogs ekologiska landskap

Sveaskogs mark är indelad i cirka 180 så kallade ekologiska landskap, av vilka 37 är ekoparker. De ekologiska landskapen har avgränsats utifrån naturgeografiska regioner, avrinningsområden och geologi. Namnet på landskapet utgår ofta från lokala orter, områden eller kännetecken.

Landskapens karaktär varierar stort i landet; från de större och mer homogena landskapen i norr, till de ofta mindre och mer sönderbrutna landskapen i söder. Vilken målsättning, hur stor andel naturvårdsskog och vilka bevarandemål som är aktuella för det enskilda landskapet påverkas bland annat av vilka naturvärden som finns i landskapet.

En överblick av Sveaskogs markinnehav

För varje ekologiskt landskap finns en ekologisk landskapsplan, som du når via kartan nedan. I planerna presenteras Sveaskogs markinnehav översiktligt. Här kan du bland annat läsa om vilka markslag som finns, vilka trädslag och åldersklasser som dominerar, samt vilka typer av naturvårdsskogar och annan värdefull mark Sveaskog äger. 

Klicka på ett område i kartan nedan så kommer du till landskapsplanen för det aktuella landskapet. Enstaka, små delar av Sveaskogs innehav har ingen egen landskapsplan. Det beror på att de ligger isolerade från våra övriga ekologiska landskap, och därmed inte delar samma naturgeografiska attribut som dessa. För våra ekoparker finns särskilda ekoparksplaner, vilka du kan ta del av här.

Peter Bergman

Peter Bergman

Naturvårdschef