Virkeskund

Vi har kompetensen och sortimenten för kostnadseffektiva råvaruflöden. Vi brinner för att kunna leverera rätt virke till rätt kund. Detta innebär att identifiera rätt råvara i vår egen skog eller hos någon annan skogsägare någonstans i Sverige eller utomlands.

Vi erbjuder anpassade lösningar och ett brett sortiment av sågtimmer, massaved, cellulosaflis och biobränsle. Med oss som partner kan du få effektiva råvaruflöden och stärkt konkurrensförmåga.

Kunden är alltid i fokus

Våra kunder finns i hela Sverige och hos oss är de alltid högsta prioritet. Vi är en aktiv och oberoende aktör på virkesmarknaden.

Parallellt med våra kunduppdrag utvecklar vi teknik, metoder och nya användningsområden för skogsråvaran så att våra kunder kan utvecklas på marknaden. Med oss som partner kan du känna dig trygg.

Visste du att...

  • Sveaskog levererar 13 % av råvaran på den svenska virkesmarknaden. 
  • Sveaskog är Sveriges största skogsägare. 
  • Vi är Sveriges enda rikstäckande leverantör av biobränsle.