• Hållbart skogsbruk

    All vår egen skog är FSC®-certifierad.

Certifiering

Människor bryr sig om miljön. De bryr sig om klimatförändringen och illegala avverkningar av skog. Människor vill veta var produkterna de köper kommer ifrån. De kräver ett hållbart skogsbruk och en hållbar virkeshandel.

En bra virkesaffär börjar därför i skogen, med ansvarsfullt skogsbruk. All vår egen skog är FSC®-certifierad. Det är en garanti för att Sveaskog sköter skogsbruket ansvarsfullt. När vi avverkar åt någon annan, på deras mark, använder vi också FSC-standarden. När vi importerar ställer vi samma krav på att virket ska vara certifierat.

Genom FSC:s spårbarhetscertifiering kan skogsprodukters ursprung spåras. Det hjälper konsumenter och företag att göra ansvarsfulla inköp. Certifieringen kallas chain of custody (CoC). Med Sveaskogs CoC-certifikat kan våra kunder känna sig trygga att deras kunder i sin tur får vad de efterfrågar. Det är ansvar genom hela produktionskedjan, och en konkurrensfördel på virkesmarknaden.

Det här är FSC®

  • FSC® är en oberoende internationell organisation för certifiering av ansvarsfullt skogsbruk. Målet är att skogen brukas på ett ansvarsfullt sätt, såväl miljömässigt, socialt som ekonomiskt. FSC:s logo på produkter står för oberoende certifiering av skogsbruk och produkttillverkning enligt FSC:s regler.

Timmerförordningen

EU:s timmerförordning ska motverka handel med olagligt avverkat virke och trävaror från sådant virke inom EU. Timmerförordningen förbjuder handel med virke och trävaror från olaglig avverkning på EU:s inre marknad. Den gäller både importerade och svenska produkter.

Den som placerar virke eller trävaror på EU:s marknad för första gången är enligt förordningen verksamhetsutövare och ska uppfylla förordningens krav. Det innebär att både importörer, svenska skogsägare och köpare av stående svensk skog måste följa bestämmelserna i förordningen.

Den som köper och säljer virke eller trävaror som redan finns på EU:s marknad är enligt förordningen handlare och behöver endast uppfylla vissa krav i förordningen.

Om du som kund har frågor angående detta är du välkommen att kontakta din kundansvarige.

Skogsstyrelsen kontrollerar att förordningens bestämmelser följs.

Fakta

  • Marknaden för FSC-certifierade produkter globalt uppgår idag till 115 miljarder kronor. 
  • Reglerna som tillämpas i FSC främjar ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar.