• Vi har kunskapen

    Vårt sortiment ligger i tiden

Sortiment

Ingen marknad är statisk. Inte heller virkesmarknaden. Genom att alltid anpassa vårt sortiment till våra kunders behov, har vi placerat oss som en ledande leverantör av skogsråvara.

Vårt sortiment är brett inom huvudkategorierna: timmer, massaved och biobränsle.

Våra kunder är främst svenska sågverk, pappers- och massabruk. Biobränsle säljer vi till värmeverk, kraftvärmeverk, skogsindustrier, och kommuner med egna anläggningar.

Vi kombinerar vår skogliga kunskap med kunskap om virkesmarknaden. Vi vet precis vilka träslag och kvaliteter som finns på våra 10 000 avverkningsplatser varje år så vi kan matcha det med rätt kund. Med god kunskap om virkesmarknaden, både i Sverige och utomlands, köper vi också in skogsråvara för kunders räkning.