• Papper är inte bara papper

    Vi levererar rätt råvara.

Massaved och cellulosaflis

Varje dag använder vi mängder av produkter gjorda av träråvara. Bakplåtspapper, säckar till kompostpåsar, cementsäckar, tidningspapper, mjölkkartonger, eller FSC®-märkta böcker på många språk. Ja, hur skulle vår vardag se ut utan alla dessa specialpapper? Papper som inte bara bygger på avancerad teknik och gammal svensk industritradition utan också rätt råvara från oss på Sveaskog. 

Vi levererar ett brett sortiment färsk massaved. En stor mängd cellulosaflis blir det också. Vi förstår brukens processer, internationella slutmarknad och vikten av avancerad logistik. Med oss som partner får du trygga leveranser med kvalitet. 

Här är ett axplock ur vårt sortiment massaved:

Barrmassaved

Vi säljer barrmassaved av gran och/eller tall till standardlängd eller fallande längd. Vid fallande längd gäller lägsta längd 270 centimeter och maxlängd 579 centimeter. Den minsta enskilda diametern är 5 centimeter under bark och den grövsta 70 centimeter under bark. Priser anges i kronor per kubikmeter fast mått under bark.

Granmassaved

Granmassaveden, som består av enbart gran, säljer vi till standardlängd eller fallande längd. Vid fallande längd gäller lägsta längd 270 centimeter och maxlängd 579 centimeter. Den minsta enskilda diametern är 5 centimeter under bark och den grövsta 70 centimeter under bark. Priser anges i kronor per kubikmeter fast mått under bark.

Björkmassaved

Björkmassaveden, som består av enbart ren björk, säljer vi till standardlängd eller fallande längd. Vid fallande längd gäller lägsta längd 270 centimeter och maxlängd 579 centimeter. Den minsta enskilda diametern är 5 centimeter under bark och den grövsta 70 centimeter under bark. Priser anges i kronor per kubikmeter fast mått under bark.

Lövmassaved

Lövmassaveden består av samtliga lövträd förutom ek och alm, om inget annat avtalas. Den säljer vi till standardlängd eller fallande längd. Vid fallande längd gäller lägsta längd 270 centimeter och maxlängd 579 centimeter. Den minsta enskilda diametern är 5 centimeter under bark och den grövsta 70 centimeter under bark. Priser anges i kronor per kubikmeter fast mått under bark.

Aspmassaved

Aspmassaveden, som består av asp och/eller poppel, säljer vi till standardlängd eller fallande längd. Vid fallande längd gäller lägsta längd 270 centimeter och maxlängd 579 centimeter. Den minsta enskilda diametern är 5 centimeter under bark och den grövsta 70 centimeter under bark. Priser anges i kronor per kubikmeter fast mått under bark.

Cellulosaflis

Vi levererar färsk cellulosaflis i råfliskvalitet enligt standarden Scan CM 40.  Den säljer vi i ”lösvikt” som prissätts i kronor per kubikmeter stjälpt mått (kr/m3s) eller kronor per ton torr vikt (kr/TTV).

Fakta

  • Massaveden barkas i en i barktrumma för att sedan huggas till flis. 
  • Cellulosaflis prissätts i kronor per kubikmeter stjälpt mått (kr/m3s) eller kronor per Ton Torr Vikt (kr/TTV).