Älvsbyhus - pionjärer på modulbyggda småhus

Älvsbyhus - pionjärer på modulbyggda småhus

Att sälja och tillverka färdigmonterade trähus till marknadens lägsta pris fungerar alldeles utmärkt. Det vet Älvsbyhus, pionjärer på modulbyggda småhus, som sedan 1960 sålt mer än 35 000 hus. Timret som används i husen levereras av Sveaskog.

År 1944 grundades Norrfjärdens Träförädling av ungdomskamraterna Göran Johansson och Gunnar Johansson. Från början höll de till i sin hemby Norrfjärden utanför Piteå, och på programmet stod tillverkning av möbler och inredningar.

Tio år senare flyttades tillverkningen till Älvsbyn och 1960 hade Göran och Gunnar utvecklat ett eget modulbaserat koncept för småhusbyggande.

– Det första Älvsbyhuset står fortfarande kvar på Trädgårdsgatan i Älvsbyn så livslängden på husen är i all fall minst 50 år. Min farfar Göran hade som motto att Älvsbyhusen skulle vara så bra att de kunde marknadsföra sig själva, berättar Älvsbyhus vd Kent Johansson, som tog över efter sin far Donald för ett par år sedan.

Högre standard

Kent började sin bana i företaget redan som 16-åring. Först i produktion, sedan hussäljare och därefter marknadsdirektör. Efter att Kent tagit över vd-rollen har företaget satsat hårdare både på marknadsföring och på produktutveckling.

– Vi har även ökat flexibiliteten en aning. Men fortfarande prioriterar vi rationella lösningar som gör det möjligt för oss att producera småhus till marknadens lägsta pris, säger han.

Älvsbyhus har också höjt standarden i sina hus. Bland annat har man sett till så att kunden får trägolv i samtliga rum.

Älvsbyhus är Sveriges största småhustillverkare. Och trots den i nuläget kärva marknaden kommer man att sälja drygt 400 hus i Sverige.

– Vi säljer även alltfler hus i Finland och Norge, så totalt handlar det om cirka 980 sålda hus i år.

Idag används ungefär en tredjedel av kapaciteten i företagets fyra fabriker.

– Vår vision är att på sikt få full beläggning i dem, vilket innebär 2 400 hus per år på enkelskift, berättar Kent.

80 000 kubikmeter timmer går åt för att Älvsbyhus ska kunna producera cirka 1 000 hus. Sedan 2005 levererar Sveaskog grantimmer till Älvsbyhus eget sågverk i Älvsbyn.

– Samarbetet med Sveaskog, som vi har ett långsiktigt avtal med, fungerar utmärkt. De förser oss med timmer av rätt kvalitet i rätt tid, säger Kent Johansson.

- Samarbetet med Älvsbyhus utmanar oss, eftersom det kräver en komplicerad logistik att förse en kund med så stor volym grantimmer i ett jämnt tempo över året i ett område med väldigt liten andel gran. Utmaningar av den här typen stärker vår förmåga att optimera logistiken till förmån för både Älvsbyhus och andra kunder, säger Roger Johansson, försäljningschef på Sveaskog, och fortsätter:

- Det är fantastiskt att de granar som växt i våra skogar faktiskt blir färdiga hus genom Älvsbyhus, och att Sveaskog tillsammans med Älvsbyhus överblickar hela kedjan – snacka om vidareförädling och effektivisering av värdekedjan.

 

Fakta

  • Älvsbyhus har fyra fabriker. Dessa ligger i Älvsbyn, Bjärnum, Vålberg och Kauhajoki i Finland. 
  • Lösvirket till varje husleverans levereras alltid från Älvsbyanläggningen. 
  • Företaget har cirka 280 anställda och omsättningen ligger omkring en miljard kronor. 
  • Hälftenägare till Älvsbyhus är familjen Johansson och industrimannen Rune Andersson äger den andra halvan av aktieportföljen.