Rätta virket hos Boda såg

Rätta virket hos Boda såg

Boda Såg i Svärdsjö är ett av Sveriges äldsta sågverk som ännu är i drift. Idag är det ett modernt och välmående klentimmersågverk. Drygt en tredjedel av råvaran – specialapterad fura av god kvalitet – levereras av Sveaskog.

Boda Såg i Svärdsjö är ett av Sveriges äldsta sågverk som ännu är i drift. Börje Törnberg är skogsentreprenör med rötterna i Arvidsjaur. Hans gedigna skogsbakgrund har varit en viktig faktor för framgång när han i början av 1990-talet blev sågverksägare i Dalarna.

Under Börjes tid vid rodret har en mängd olika investeringar bidragit till en avsevärd produktionsökning. Idag sågar Boda Såg enbart klent furutimmer. Ungefär 80 000 kubikmeter råvara går åt, vilken hämtas från skogarna i Österdalarna.

– Där växer den klena och starka fura med en stor andel grönkvist som vi behöver för våra produkter, säger han.

Ungefär en tredjedel av det färdigsågade virket förädlas i Skinnskatteberg, av systerföretaget Törn Trä, till insatsämnen avsedda för snickeriindustrin, eller till färdiga produkter, som golv och snickerivirke. Resten går direkt till kund där det används för tillverkning av sängar, dörrar och massiva furugolv.

– Ett mindre köpsågverk som Boda Såg måste nischa sig för att överleva i dagens stenhårda konkurrens. Och vi har hittills lyckats tämligen bra, konstaterar Börje Törnberg.

Men ska man nischa sig är det också viktigt med såväl hög leveranssäkerhet som en råvara av god kvalitet. Boda Såg betalar därför gärna lite extra för råvara av hög kvalitet, i önskad diameter och som apteras i rätt längder redan i skogen, med fri leverans till sågverkets lastbrygga.

Säkra timmerleveranser

Råvaran köper de från Stora, Mellanskog och Sveaskog.

– För att få fram rätt sortiment till Boda Såg krävs stor avverkningsvolym att utgå från, förklarar Mats Tegmyr, säljare på Sveaskog.

Börje Törnberg betonar vikten av säkra timmerleveranser för att säkerställa produktionen:

– Vi måste lita på att vi alltid, året om, har tillgång till råvara, säger han.

Boda Såg grundades redan 1890. De 16 anställda kunde från början såga cirka 200 stockar per dag. Under 1960-talet moderniserades sågverket. Men efter mer än hundra år tvingades Boda Såg i konkurs. Det återuppstod vid årsskiftet 1992– 1993 i ny skepnad.

– Då sågade vi 7 000 kubikmeter på tio gubbar. I dag producerar vi 40 000 kubikmeter färdigsågat virke på lika många man, säger Börje Törnberg belåtet.

Fakta köpsågverk

  • Köpsågverk kännetecknas av att de inte äger någon egen skog och att de inte har någon koppling till fiberförbrukande cellulosaindustri. 
  • Det finns 124 sågverksföretag av varierande storlek som är anslutna till Sågverkens Riksförbund. 
  • Köpsågverken svarar för två tredjedelar av Sveriges produktion och export av sågade trävaror. De är också betydande leverantörer av flis, spån och biobränsle.
    Källa: Sågverkens Riksförbund, Linnéuniversitetet
Mats Tegmyr

Mats Tegmyr

Kundansvarig

Tel: 019-195 015 019-195 015 , 070-536 95 86 070-536 95 86

Skicka e-post till Mats