Gyllsjö Träindustri - proffs på pall

Gyllsjö Träindustri - proffs på pall

Det började med två bröder och ett litet snickeri. Idag tillverkar Gyllsjö Träindustri 1,5 miljoner pallar varje år. I bröderna Svenssons fabrik har man satt standarden för såväl formen på vanliga sockerbitar som hos lastpallar i Europa.

Efter andra världskriget slutade Ivar Svensson att bryta torv på mossarna runt hemmet i Skåne. Nu blev det istället kol som värmde bostäderna. Ivar tog då sitt sparkapital och startade tillsammans med brorsan Tore ett litet snickeri för att göra lådor.

Med freden i Europa kom också apelsiner, bananer och grönsaker som lastades i Tores och Ivars lådor och för att därefter lagras i Helsingborgs fryshus. I samma fryshus hamnade även en gaffeltruck som använts av de amerikanska trupperna i Europa. Men för att trucken skulle vara till någon hjälp behövdes en lastbärare med sådana mått att den kunde hanteras av truckens gafflar. Budet gick till Ivar Svenssons nyöppnade snickerifabrik.

Gemensam standard för Europa

I såväl Sverige som resten av Europa ropades det efter lastpallar som en lösning på logistiken. Med varorna lastade på en pall slapp man lossa båtar, tåg och lastbilar för hand.

När sedan SJ och trucktillverkaren BT ville ha en gemensam standard på lastpallen för hela Europas järnvägar var det till Gyllsjö de vände sig för att ta fram en prototyp. Vid en kongress i Paris togs beslutet om den så kallade EUR-pallen.

– Och det är fortfarande den vi lever av. En tredjedel av vår omsättning kommer från tillverkningen av EUR-pallen, säger Lennart Svensson som idag är vd för familjeföretaget.

Från fabrik till kund är det lastpallen som produkterna levereras på, mestadels livsmedel och läkemedel. Det är till exempel ingen slump att sockerbitarna till kaffet har de mått de har. De fylls i paket som i sin tur ryms i kartonger som passar precis på en lastpall som håller för att lasta ett halvt ton.

– Varje EUR-pall tål i snitt 147 hanteringar och har en livslängd på fem år, berättar Lennart.

Gyllsjö Träindustri tillverkar även andra pallar. Det är bland annat halvpallar, engångspallar och specialpallar. Till allt detta behövs råvara. Man använder sig av gran och tall av enklare kvalitet och i 2,5-meterslängder, sammanlagt drygt 110 000 kubikmeter per år. Det mesta hämtar företaget med egna bilar ute hos leverantörerna. Undantaget är Sveaskog som levererar vid dörren.

– Gyllsjö är en intressant kund. De kan använda råvara som andra kunder inte vill ha, träd som angripits av barkborren till exempel, eller rötskadat men spikfast virke som annars skulle ha eldats upp, konstaterar Bengt Börjesson, försäljningschef på Sveaskog.


Lennart Svensson och Bengt Börjesson i samtal.

Fakta

  • Den klassiska lastpallen, EUR-pallen, har måttet 800 mm x 1 200 mm. 
  • I mitten av 1950-talet introducerades containern. Den kom att revolutionera världshandeln och innebar ett ökat behov av lastpallar. 
  • Gyllsjö Träindustri är sannolikt den äldsta palltillverkaren i Europa som fortfarande är i drift.