Smurfit Kappa Kraftliner - ingen vanlig pappersexercis

Smurfit Kappa Kraftliner - ingen vanlig pappersexercis

Chokladkartongen, vinboxen och förvaringslådan. Chansen är stor att den har sitt ursprung här. För Smurfit Kappa Kraftliner i Piteå är störst i sitt slag i Europa. Här förvandlas 2,2 miljoner kubikmeter flis och virke till papper varje år. Och merparten av råvaran levererar Sveaskog. 

Rökplymerna från skorstenarna hos Smurfit Kappa i Piteå utgör efter mer än ett halvt sekel ett självklart inslag i Piteås stadsbild. Anläggningen gränsar till Pite älv och byggdes i början av 1950-talet. Från början tillverkades träfiberskivor i fabriken, men efter några år byggdes fabriken om till pappersbruk med inriktning på kraftpapper för tillverkning av wellpapp

– Vi kan producera 700 000 ton papper, säger Stefan Merum som ansvarar för att inflödet av råvara täcker behoven.

Det innebär att omkring 2,2 miljoner kubikmeter virke varje år passerar fabriksgrindarna. Därtill kommer ytterligare volymer biobränsle i form av bark, spån, skogsflis och returträ avsett för elproduktion i den egna biopannan.

Det är ett gigantiskt pussel som ska läggas, med leveranser av råvara från privata skogsägare, skogsbolag och sågverk och genom import från Ryssland, Finland och Baltikum.

– En av våra stora och viktiga leverantörer av virke och flis är Sveaskog, berättar Stefan Merum.

Det är en stor och ständigt lika hungrig anläggning som Stefan Merum ska mätta. Här finns två barrmassalinjer, en lövmassalinje, en returfiberanläggning och två pappersmaskiner. Och mixen i pannan måste vara helt rätt för att slutprodukten ska bli precis så stark som kunderna vill ha den.

Ett nytt mätplatssystem gör det möjligt att veta exakt vilka volymer och sortiment som finns att tillgå på den blåsiga timmerplanen, där de stora virkestravarna och flishögarna räcker för att försörja fabriken i knappa två veckor.

Närmare fyra kubikmeter barrved går åt för att producera ett ton brun pappersmassa. Inflödet av råvara måste därför vara konstant för att inte produktionen ska halta. Det förutsätter i sin tur pålitliga leverantörer.

För Roger Johansson, försäljningschef på Sveaskog, är Smurfit Kappa den enskilt största kunden i norra Sverige.

– Vårt avtal med Smurfit Kappa är långsiktigt. Det gäller att aldrig stå handfallen. Nätverk och goda relationer i hela branschen är avgörande för att lyckas, säger han.

Sveaskogs styrka är, hävdar Roger Johansson, att företaget är fristående, utan egna industrier, och därmed har affärsrelationer med nära nog alla aktörer på virkesmarknaden.

– Det gör att vi har en stor förmåga och flexibilitet, vi kan välja att göra de affärer som är mest fördelaktiga för Sveaskog och våra prioriterade kunder.

Skulle Sveaskog hamna i en situation med akut brist på massaved finns det egna skogsinnehavet.

– Det är en stor trygghet för våra kunder.

Att få logistiken att fungera är nästa stora utmaning.

– Att tänka ut bra lösningar för våra kunder är det roligaste vi vet, försäkrar Roger Johansson. Vårt jobb är att vara bäst i klassen.

I det stora renseriet hos Smurfit Kappa förvandlar två ståltrummor virke till flis: en för barrved, en annan för björk. Truckar hämtar nya lass från travarna med virke. Nästa anhalt i processen är massabruket och de två pappersmaskinerna som oupphörligt snurrar fram färdigt papper. Slutkunderna finns inom förpackningsindustrin i Europa och Skandinavien: wellpapp, chokladkartonger, vinboxar och förvaringslådor.

– Det är ett givande och tagande, säger Stefan Merum. Men vi känner oss trygga med en storskalig råvaruleverantör som har flera kranar att vrida på.

 • Råvaruansvarig Stefan Merum: Sveaskog är en stor och viktig leverantör.

 • Rökplymerna från Smurfit Kappa utgör ett välbekant inslag på himlen över Piteå.

 • Kraftliner från Smurfit Kappas pappersbruk används bland annat för tillverkning av wellpapp.

 • I de två pappersmaskinerna snurrar 700 000 ton färdigt papper fram varje år. Slutkunderna finns inom förpackningsindustrin.

 • På mätbryggan tas prover tas på den inkommande flisen för att registrera fukthalten.

Störst på pappförpackningar

 • Smurfit Kappa Kraftliner Piteå är Europas största kraftlinerbruk med kapacitet att årligen tillverka 700 000 ton. 
 • Kraftliner är ett baspapper tillverkat av ny fiber och den används för tillverkning av wellpapp. 
 • Smurfit Kappa Kraftliner Piteå ingår i Paper Division Europe i Smurfit Kappa Group. 
 • Med en omsättning på över sju miljarder euro och med fler än
  40 000 anställda, är Smurfit Kappa Group marknadsledande inom pappersbaserade förpackningar.
Roger Johansson

Roger Johansson

Chef Svenska Skogsplantor

Tel: 0911-784 03 0911-784 03 , 070-686 18 22 070-686 18 22

Skicka e-post till Roger

Född 1972
Anställd sedan 2002

Jägmästare, MBA. Tidigare ledande befattningar inom sågverksindustrin och Sveaskog, bland annat som biträdande skogschef och marknadschef. Övriga uppdrag: Styrelseledamot Träcentrum Norr.