Det är för tillfället problem att boka fiskekort med Internet Explorer, använd gärna en annan webbläsare eller kontakta receptionen för hjälp med din bokning.

Det är för tillfället problem att boka fiskekort med Internet Explorer, använd gärna annan webbläsare eller kontakta receptionen för hjälp.

Rapportera fångster

Fångstinformation
Obligatorisk uppgift. Anges i formatet YYYY-MM-DD
Obligatorisk uppgift. Anges i formatet HH:mm
Obligatorisk uppgift
Obligatorisk uppgift
Obligatorisk uppgift. Enbart siffror och kommatecken. Exempel 9,2
Obligatorisk uppgift. Enbart siffror och kommatecken. Exempel 9,2
Obligatorisk uppgift
Obligatorisk uppgift
Ja, fisken var fenklippt
Ja, fisken är återutsatt
Personuppgifter
Obligatorisk uppgift
Obligatorisk uppgift
Obligatorisk uppgift
Obligatorisk uppgift

Du måste kryssa i att du samtycker till behandlingen av personuppgifter

Behandling av personuppgifter

Sveaskog Förvaltnings AB är personuppgiftsansvarig. Att registrera personuppgifter samt att bifoga bild till fångstuppgifterna är frivilligt. De personuppgifter som lämnas kommer att registreras av Sveaskog i offentliga fångstjournaler. Uppgifterna om fångst ligger till grund för forskning och rapporteras till Havs- och vattenmyndigheten via Länsstyrelsen. Genom att ladda upp en bild godkänner du att den publiceras på Mörrums Kronolaxfiskes hemsida. Tredje part i form av driftspartner av teknisk lösning kan komma att ta del av dina personuppgifter. Personuppgifter som namn och bild sparas i registret medans telefon och mail rensas efter sex månader.

Du har rätt att efter begäran ta del av vilka personuppgifter som Sveaskog behandlar om dig, samt få uppgifter rättade eller raderade. Datainspektionen är tillsynsmyndighet och dit kan man vända sig med klagomål över behandlingen av personuppgifter.

Sveaskog Förvaltnings AB (Torsgatan 4, 105 22 Stockholm, 556016–9020, 0771–787 000)