)

Rapportera fångster

Fångstinformation
Obligatorisk uppgift. Anges i formatet YYYY-MM-DD
Obligatorisk uppgift. Anges i formatet HH:mm
Obligatorisk uppgift
Obligatorisk uppgift
Obligatorisk uppgift. Enbart siffror och kommatecken. Exempel 9,2
Obligatorisk uppgift. Enbart siffror och kommatecken. Exempel 9,2
Obligatorisk uppgift
Obligatorisk uppgift
Ja, fisken var fenklippt
Ja, fisken är återutsatt
Personuppgifter
Obligatorisk uppgift
Obligatorisk uppgift
Obligatorisk uppgift
Obligatorisk uppgift

Behandling av personuppgifter
Sveaskog Förvaltnings AB (Torsgatan 4, 105 22 Stockholm, org.nr 556016-9020) är personuppgiftsansvarig. Personuppgifter som lämnas kommer att registreras av Sveaskog i offentliga fångstjournaler. Uppgifterna som registreras ligger till grund för forskning. Att registrera personuppgifter samt att bifoga bild till fångstuppgifterna är frivilligt. Genom att ladda upp en bild godkänner ni att den publiceras på Mörrums Kronolaxfiskes hemsida. Ni har rätt att efter skriftlig och egenhändigt undertecknad begäran erhålla besked om vilka personuppgifter bolaget behandlar. Ni har även rätt att få eventuella felaktiga personuppgifter rättade.