Mörrom logotype, tar dig till startsidan

Rapportera fångster

Du som fiskar är skyldig att rapportera in dina fångster.

1. Fyll i nedan uppgifter

2. Du kommer att få ett mail "verifiera din rapport" som du måste godkänna för att fångsten ska publiceras på vår hemsida.

Fångstinformation
Obligatorisk uppgift
Obligatorisk uppgift
Obligatorisk uppgift
Obligatorisk uppgift . Enbart siffror och punkt. Exempel 9.2
Obligatorisk uppgift . Enbart siffror och punkt. Exempel 9.2
Obligatorisk uppgift
Obligatorisk uppgift
Fenklippt
Återutsatt
Tänk på att hantera fisken på ett korrekt sätt
Personuppgifter
Obligatorisk uppgift
Obligatorisk uppgift
Obligatorisk uppgift
Obligatorisk uppgift
Du måste kryssa i att du samtycker till behandlingen av personuppgifter

Behandling av personuppgifter

Sveaskog Förvaltnings AB org. nr. 556016-9020 med registrerad adress 105 22 Stockholm (”Sveaskog”, ”vi” och ”oss”) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifterna som du lämnar enligt denna integritetsnotis.

Sveaskog kommer att behandla de personuppgifter som du lämnar, så som ditt namn, bild, stad, land och e-postadress. Ändamålet med vår personuppgiftsbehandling är för att kunna presentera uppgifterna på Mörrums hemsida och för att följa upp fångst samt utse pristagare i olika klasser. Vår legala grund för personuppgiftsbehandlingen avseende publicering av ditt namn och bild på hemsidan är samtycke, och för resterande ändamål berättigat intresse. Vi kan inte uppfylla ovan angivna ändamål om du inte tillhandahåller oss dina personuppgifter. Dina personuppgifter som namn, stad, bild och mail raderas efter ett år.

Sveaskog kommer att dela dina personuppgifter med vår leverantör av teknisk lösning. Vi överför inte dina personuppgifter utanför EU/EES.

När samtycke utgör den legala grunden för personuppgiftsbehandlingen har du rätt att när som helst återkalla ett sådant samtycke. Du har rätt att begära tillgång till och ytterligare information om behandlingen av dina personuppgifter, eller begära att vi korrigerar, rättar, kompletterar, raderar eller begränsar behandlingen av dina personuppgifter. Du har rätt att få en kopia av de personuppgifter som vi behandlar om dig utan kostnad en (1) gång per år. Vill du begära ut ytterligare kopior kan vi komma att ta ut en rimlig avgift baserad på de administrativa kostnaderna.

För att utöva dina rättigheter eller om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på följande adress: legal@sveaskog.se eller ring 0771–787 000.  Ange ditt fullständiga namn och observera att du kan komma att behöva verifiera din identitet innan din begäran behandlas.

Om du har några klagomål gällande vår behandling av dina personuppgifter, kan du skicka ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten via denna länk.

Vill du veta mer om vår personuppgiftsbehandling, se vår Integritetspolicy.