Mörrom logotype, tar dig till startsidan

Rapportera fångster

Du som fiskar är skyldig att rapportera in dina fångster.

1. Fyll i nedan uppgifter

2. Du kommer att få ett mail "verifiera din rapport" som du måste godkänna för att fångsten ska publiceras på vår hemsida.

 

 

Fångstinformation
Obligatorisk uppgift
Obligatorisk uppgift
Obligatorisk uppgift
Obligatorisk uppgift . Enbart siffror och punkt. Exempel 9.2
Obligatorisk uppgift . Enbart siffror och punkt. Exempel 9.2
Obligatorisk uppgift
Obligatorisk uppgift
Fenklippt
Återutsatt
Personuppgifter
Obligatorisk uppgift
Obligatorisk uppgift
Obligatorisk uppgift
Obligatorisk uppgift
Du måste kryssa i att du samtycker till behandlingen av personuppgifter

Behandling av personuppgifter

Sveaskog Förvaltnings AB är personuppgiftsansvarig. När du registrerar din fångst måste du också lämna namn och kontaktuppgifter. Sveaskog anser sig ha ett berättigat intresse av att behandla personuppgifter om den person som registrerar en fångst för att kunna kvalitetssäkra de fångstuppgifter som lämnas. Det är dock frivilligt att ladda upp en bild. Uppgifterna som registreras, förutom telefon och e-post, kommer att publiceras av Sveaskog i en offentlig fångstjournal på Mörrums Kronolaxfiskes hemsida. Uppgifterna om fångst ligger till grund för forskning och rapporteras till Havs- och vattenmyndigheten via Länsstyrelsen. Tredje part i form av driftspartner av teknisk lösning kan komma att ta del av dina personuppgifter. 

Personuppgifter som namn, stad och bild sparas i fångstregistret medan telefon och mail rensas efter sex månader. Du kan när som helst kontakta Sveaskog om du vill få dina personuppgifter rättade eller raderade. Du har även rätt att efter begäran ta del av vilka personuppgifter som Sveaskog behandlar om dig.

Datainspektionen är tillsynsmyndighet och dit kan man vända sig med klagomål över behandlingen av personuppgifter.

Sveaskog Förvaltnings AB (Torsgatan 4, 105 22 Stockholm, 556016–9020, 0771–787 000)