Fiskevård & forskning i framkant

Fiskevård & forskning i framkant

Vid Mörrums Kronolaxfiske arbetar vi med fiskevård för att bevara och utveckla Mörrumsåns lax och öringbestånd. Arbetet sker i nära samarbete med Sveriges mest kunniga forskare inom området och sättet vi arbetar på uppmärksammas i hela landet.