Sveaskogs årsstämma 2014 Sveaskogs årsstämma 2014

I år hålls Sveaskogs årsstämma den 24 april i Bonnierhuset, Stockholm. Årsstämman är öppen för allmänheten.

"Intressanta tankar från SNF. Men vad händer sen?" "Intressanta tankar från SNF. Men vad händer sen?"

Herman Sundqvist är Sveaskogs skogschef och bloggar några gånger i veckan om skogsbruk, miljö, klimat och teknik. Bland annat.

För en värdefull skog För en värdefull skog

Röjning är en viktig åtgärd om du vill höja kvaliteten och värdet på din skog. Anlita oss för dina röjningsuppdrag, vi har kunskapen och tekniken.

VÄXEL

0771-787 000

KUNDCENTER

0771-787 100

HITTA VIRKESKÖPARE

HITTA KONTAKTER

Nyheter och pressmeddelanden