Fångster

Här kan du söka på historiska fångster i vårt register.

Alla sökningar utgår från datumintervall. De senaste 20 fångsterna visas nedan.

Fångstdatum: 2018-03-23

Fiskart: Hybrid

Längd (cm): 85

Vikt (kg): 0

Kön: Hona

Bete: Spinn

Tidpunkt: 19:00

Fångstplats: Pool 17

Namn: Bergsten Jonas

Stad: Munka-Ljungby

Märkning:

Återutsatt: Ja

Fångstdatum: 2018-03-23

Fiskart: Öring

Längd (cm): 60

Vikt (kg): 0

Kön: Hona

Bete: Fluga

Tidpunkt: 17:00

Fångstplats: Pool 6

Namn: Aik Boymann

Stad: Hedemünden Deutschland

Märkning:

Återutsatt: Ja

Fångstdatum: 2018-03-23

Fiskart: Öring

Längd (cm): 70

Vikt (kg): 0

Kön: Hona

Bete: Spinn

Tidpunkt: 17:00

Fångstplats: Pool 17

Namn: Bergsten Jonas

Stad: Munka-Ljungby

Märkning:

Återutsatt: Ja

Fångstdatum: 2018-03-23

Fiskart: Hybrid

Längd (cm): 90

Vikt (kg): 0

Kön: Hona

Bete: Spinn

Tidpunkt: 17:00

Fångstplats: Pool 2

Namn: Thomasson Ulrik

Stad: Mörrum

Märkning:

Återutsatt: Ja

Fångstdatum: 2018-03-23

Fiskart: Hybrid

Längd (cm): 90

Vikt (kg): 0

Kön: Hona

Bete: Fluga

Tidpunkt: 15:15

Fångstplats: Pool 28

Namn: Henrik andersson

Stad: Jämjö

Märkning:

Återutsatt: Ja

Fångstdatum: 2018-03-23

Fiskart: Öring

Längd (cm): 93

Vikt (kg): 5,6

Kön: Hona

Bete: Spinn

Tidpunkt: 15:00

Fångstplats: Härnäs

Namn: Markus Henke

Stad: Qakenbrück Deutschland

Märkning:

Återutsatt:

Fångstdatum: 2018-03-23

Fiskart: Öring

Längd (cm): 51

Vikt (kg): 0

Kön: Hane

Bete: Spinn

Tidpunkt: 14:00

Fångstplats: Pool 23

Namn: Christian Bang

Stad: DK

Märkning:

Återutsatt: Ja

Fångstdatum: 2018-03-23

Fiskart: Lax

Längd (cm): 95

Vikt (kg): 0

Kön: Hona

Bete: Fluga

Tidpunkt: 13:30

Fångstplats: Vittskövle

Namn: Torsten Ortmann

Stad: Peine

Märkning:

Återutsatt: Ja

Fångstdatum: 2018-03-23

Fiskart: Lax

Längd (cm): 69

Vikt (kg): 0

Kön: Hane

Bete: Spinn

Tidpunkt: 13:15

Fångstplats: Pool 21

Namn: Rasmus Hjorth Christiansen

Stad: Hinnerup

Märkning:

Återutsatt: Ja

Fångstdatum: 2018-03-23

Fiskart: Öring

Längd (cm): 57

Vikt (kg): 0

Kön: Hona

Bete: Spinn

Tidpunkt: 11:50

Fångstplats: Pool 4

Namn: Kazinuerz Zyber

Stad: Polen

Märkning:

Återutsatt: Ja

Fångstdatum: 2018-03-23

Fiskart: Öring

Längd (cm): 84

Vikt (kg): 0

Kön: Hona

Bete: Spinn

Tidpunkt: 10:45

Fångstplats: Pool 18

Namn: Skobowsky

Stad: Tyskland

Märkning:

Återutsatt: Ja

Fångstdatum: 2018-03-23

Fiskart: Hybrid

Längd (cm): 104

Vikt (kg): 0

Kön: Hona

Bete: Spinn

Tidpunkt: 09:45

Fångstplats: Pool 5

Namn: Ola Rasmusson

Stad: Karlshamn

Märkning:

Återutsatt: Ja

Fångstdatum: 2018-03-23

Fiskart: Öring

Längd (cm): 62

Vikt (kg): 0

Kön: Hona

Bete: Spinn

Tidpunkt: 09:30

Fångstplats: Pool 3

Namn: Kazimierz Zyber

Stad: Polen

Märkning:

Återutsatt: Ja

Fångstdatum: 2018-03-23

Fiskart: Hybrid

Längd (cm): 93

Vikt (kg): 0

Kön: Hona

Bete: Spinn

Tidpunkt: 08:20

Fångstplats: Pool 23

Namn: Magnus Jonsson

Stad: Nykvarn

Märkning:

Återutsatt: Ja

Fångstdatum: 2018-03-23

Fiskart: Öring

Längd (cm): 56

Vikt (kg): 0

Kön: Hona

Bete: Spinn

Tidpunkt: 07:50

Fångstplats: Pool 2

Namn: Bang Christian

Stad: Danmark

Märkning:

Återutsatt: Ja

Fångstdatum: 2018-03-22

Fiskart: Öring

Längd (cm): 60

Vikt (kg): 2,5

Kön: Hane

Bete: Spinn

Tidpunkt: 17:00

Fångstplats: Pool 4

Namn: Salo Hannu

Stad: Nykvarn

Märkning:

Återutsatt:

Fångstdatum: 2018-03-22

Fiskart: Öring

Längd (cm): 72

Vikt (kg): 0

Kön: Hona

Bete: Spinn

Tidpunkt: 16:00

Fångstplats: Vittskövle

Namn: Daniel Hopf

Stad: Essen/Oldenburg Deutschland

Märkning:

Återutsatt: Ja

Fångstdatum: 2018-03-22

Fiskart: Hybrid

Längd (cm): 95

Vikt (kg): 0

Kön: Hona

Bete: Fluga

Tidpunkt: 16:00

Fångstplats: Pool 18

Namn: Patrik Eriksson

Stad: Mörrum

Märkning:

Återutsatt: Ja

Fångstdatum: 2018-03-22

Fiskart: Lax

Längd (cm): 65

Vikt (kg): 0

Kön: Hane

Bete: Fluga

Tidpunkt: 15:40

Fångstplats: Pool 32

Namn: Stefan Jönsson

Stad: Hököpinge

Märkning:

Återutsatt: Ja

Fångstdatum: 2018-03-22

Fiskart: Lax

Längd (cm): 90

Vikt (kg): 0

Kön: Hona

Bete: Fluga

Tidpunkt: 15:00

Fångstplats: Pool 17

Namn: Torsten Ortmann

Stad: Peine

Märkning:

Återutsatt: Ja