Mörrom logotype, tar dig till startsidan

Kartering av fysisk påverkan

Utan spaning, ingen aning. Så skulle man kunna sammanfatta varför Mörrums Kronolaxfiske tog initiativ till den här studien av mänsklig påverkan på Mörrumsåns flöde 2016.

Under ett antal år hade olika projekt tagit sig an lekbottnar och vandringshinder men det saknades ett större grepp och en övergripande planering av återställningsarbetet. För att kunna skapa en långsiktig plan behövde vi först veta var insatserna skulle göra störst nytta och se hur vi kunde återskapa det som människan en gång hade påverkat.

Vår idé var att kombinera moderna karteringsverktyg som används inom skogsbruket med klassiska metoder som används inom vattenförvaltningen. Resultatet är en mycket gedigen rapport som kombinerar allt från satellitbilder, ortofoto och historiska kartor till många mils vandring längs ån för att se, detaljbeskriva och fotografera.

Se inventeringsresultaten i karta