Mörrom logotype, tar dig till startsidan
Om Kronlaxfisket

Om Kronlaxfisket

Norra Europas främsta besöksmål för fiskeupplevelse och Sveriges främsta vattenvårdsexperter.

Fiskehistorier från år 1231 till nutid

Laxfisket i Mörrum är mycket gammalt och beskrivs första gången redan år 1231. Idag kommer sportfiskare från hela världen till Mörrums Kronolaxfiske för att fiska på ett av världens mest storvuxna bestånd av lax och havsöring. Med 10 000 fiskedagar och 250 000 besökare till Laxens hus varje år genererar vi 30-50 miljoner kronor i intäkter till bygden. Det gör oss till ett av Blekinges största och mest välbesökta turistmål.

Världens största öring

Det vilda beståndet av laxfiskar gör fisket vid Mörrums Kronolaxfiske unikt. Varje kast är ett potentiellt världsmästarkast. Här fångades världens största öring år 1993 – som vägde 18,36 kilo. Dessutom har flera laxar över 25 kilo dragits upp under åren.

Fiskevård i världsklass

Vi arbetar för en långsiktig och hållbar laxstam. Återutsättningen av fisk är relativt stor och något vi månar om. Det är bara tillåtet att dra upp en laxfisk per dag och fiskare.
 
I vår verksamhet ingår vattenvådande åtgärder som en av de viktigaste uppgifterna vi utför, där vi bland annat restaurerar mänsklig påverkan. Vi skapar dessutom gynnsamma uppväxtmiljöer och ansvarar för tillsynen från länsgränsen mot Småland till och med fredningsområdet i Pukaviksbukten.

Centrum för kunskap

Vi anlitas ofta av universitet och högskolor som vill ta del av vår erfarenhet kring lax och havsöring samt de enorma datamängder som samlats in under de 80 år vi varit verksamma. Hos oss bedrivs forskning inom bland annat genetik och tiamin (vitamin B1). Vi arbetar med märkning och insamling av fjällprover. Sedan år 2010 är vi ett av Sveriges fyra indexvattendrag vilket innebär räkning av både upp- och nedvandrande fisk.Senast uppdaterad: 2013-11-20