Mörrom logotype, tar dig till startsidan

Om Mörrums Kronlaxfiske

Mörrums Kronolaxfiske är ett av norra Europas främsta besöksmål för fiskeupplevelser och här finns några av landets främsta vattenvårdsexperter.

Fiskehistorier från år 1231 till nutid
Laxfisket i Mörrum är mycket gammalt och beskrivs första gången redan år 1231. Idag kommer sportfiskare från hela världen till Mörrums Kronolaxfiske för att fiska på ett av världens mest storvuxna bestånd av lax och havsöring. Med ca 10 000 fiskedygn och ca 250 000 besökare till Laxens hus varje år genererar vi 50–80 miljoner kronor i intäkter till bygden. Det gör oss till ett av Blekinges största och mest välbesökta turistmål.

Bland stora laxar och världens största öring
Det vilda beståndet av laxfiskar gör fisket vid Mörrums Kronolaxfiske unikt. Varje kast är ett potentiellt världsmästarkast. Här fångades världens största öring år 1993 – som vägde 18,36 kilo och som finns att beskåda i vår utställning. Dessutom har flera rekordlaxar dragits upp under åren, där flera av dem finns också att beskåda i utställningen.

Vattenvård i världsklass
Målsättningen för oss på Mörrums Kronolaxfiske är att bevara naturvärden, men även att förbättra förutsättningarna för livet i och kring ån. Vi vill att man ska kunna fiska här i minst 75-år till – därför är våra insatser för den vilda laxen och havsöringen oerhört viktig!

Vi arbetar för en långsiktig och hållbar laxstam. Återutsättningen av fisk är relativt stor, ca 90% av all fångad fisk, och det är något vi månar om. Fångstkvoten är personlig och det är bara tillåtet att dra upp en laxfisk per dag och sportfiskare, och max sex fiskar per person och säsong.


I vår verksamhet ingår vattenvårdande åtgärder som en av de viktigaste uppgifterna vi utför, där vi bland annat restaurerar mänsklig påverkan. Vi skapar dessutom gynnsamma uppväxtmiljöer och ansvarar för tillsynen från länsgränsen mot Småland till och med fredningsområdet i Pukaviksbukten.

Mer information hittar du under fliken ”Vattenförvaltning”!

Centrum för kunskap
Mörrums Kronolaxfiske anlitas ofta av universitet och högskolor som vill ta del av vår erfarenhet kring lax och havsöring samt de enorma datamängder som samlats in under de 80 år vi varit verksamma. Hos oss bedrivs forskning inom bland annat genetik och tiamin (vitamin B1). Vi arbetar med märkning och insamling av fjällprover. Sedan år 2010 är vi ett av Sveriges fyra sk. indexvattendrag vilket innebär räkning av både upp- och nedvandrande fisk.

Mer information hittar du under fliken ” Vattenförvaltning”!

Bild på Kontakta Kronolax

Receptionen Mörrums Kronolaxfiske