Om Kronlaxfisket

Om Kronlaxfisket

Mörrums Kronolaxfiske skall leverera hållbara naturupplevelser vid Sveriges vackraste fiskevatten.

Fiskehistorier från 1231 till nutid

Laxfisket i Mörrum är mycket gammalt och beskrivs första gången redan år 1231. Idag kommer sportfiskare från hela världen till Mörrums Kronolaxfiske för att fiska på ett av världens mest storvuxna bestånd av lax och havsöring. Med 10 000 fiskedagar och 250 000 besökare till Laxens hus varje år genererar vi 30-50 miljoner kronor i intäkter till bygden. Det gör oss till ett av Blekinges största och mest välbesökta turistmål.

Världens största öring

Det vilda beståndet av laxfiskar gör fisket vid Mörrums Kronolaxfiske unikt. Varje kast är ett potentiellt världsmästarkast. Här fångades världens största öring 1993 – den vägde 18,36 kilo. Dessutom har flera laxar över 25 kilo dragits upp under åren.

Fiskevård i världsklass

Vi arbetar för en långsiktig och hållbar laxstam. Under säsongen 2012 landades 668 fiskar (lax och havsöring) med en snittvikt på 5,3 kilo. Återutsättningen av fisk är relativt stor och något vi månar om. Det är bara tillåtet att dra upp en laxfisk per dag och fiskare.  
I vår verksamhet ingår också odling, stödutsättning och fiskevårdande åtgärder där vi lägger ut lekgrus. Vi skapar dessutom gynnsamma uppväxtmiljöer och ansvarar för tillsynen från länsgränsen mot Småland till och med fredningsområdet i Pukaviksbukten.

Centrum för kunskap

Vi anlitas ofta av universitet och högskolor som vill ta del av vår erfarenhet kring lax och havsöring samt de enorma datamängder som samlats in under nästan 75 år. Hos oss bedrivs forskning inom bland annat genetik och tiamin (vitamin B1). Vi arbetar med märkning och insamling av fjällprover. Sedan är 2010 är vi ett av Sveriges fyra indexvattendrag vilket innebär räkning av både upp- och nedvandrande fisk.Kontakta Kronolax

Receptionen Mörrums Kronolaxfiske