Mörrom logotype, tar dig till startsidan
Sveaskog

Sveaskog

Mörrums Kronolaxfiske ägs och drivs av Sveriges största skogs- och vattenägare. Sveaskog ser vikten av långsiktig förvaltning av Mörrumsån. Tillsammans med våra kollegor i hela landet kan vi också driva och påverka frågor som rör vattendrag och sjöar.

Sveaskog är Sveriges största skogsägare med 14 procent av den produktiva skogsmarken. Kärnverksamheten är att sälja timmer och massaved samt biobränsle. Dessutom gör Sveaskog markaffärer och utvecklar skogen som en plats för fiske, jakt och andra naturupplevelser.

Skogsråvaran som Sveaskog säljer kommer från egen skog, via import eller kompletterande inköp från andra skogsbolag och privata skogsägare. Vi vet vilka träslag och kvaliteter som finns på våra avverkningsplatser så att vi kan matcha det med rätt kund. 

Sveaskog har som mål att även det virke som köps från privata skogsägare ska vara avverkat enligt FSC® eller motsvarande standard.

Läs mer på Sveaskogs hemsida!

Senast uppdaterad: 2013-11-20