Mörrom logotype, tar dig till startsidan

Våra sträckor

Våra sträckor bjuder på en varierad fiskeupplevelse. Från de klassiska sträckorna 1-32 i söder som ägs av Kronolaxfisket till de norra sträckorna som vi arrenderar av E.ON.

Pool 1-32

Kronolaxfiskets traditionella fiskesträcka, där det rekreationsfiskats sedan 1941 omfattar ca 7 km av åns nedre lopp.  Från Rosendala (Pool 32) i norr till Elleholm (Pool 16) i söder och är indelade i 32 delsträckor sk. pooler. Laxens hus ligger ungefär mitt på denna sträcka. Här samsas både flug- och spinnfiskare förutom i Pool 1 där endast flugfiske är tillåtet.

Sträckan uppströms om Kungsbron (pool 17-32) kallas allmänt för norra sträckan. Där flyter ån fram genom vacker ek och bokskog. Nedanför Kungsbron (pool 1-16) även kallad ”Södra sträckan” är ån till största delen inramad av åkermark. När du köper ett fiskekort i Pool 1-32 ingår samtliga delsträckor i fiskekortet. I poolområdet finns det gott om parkeringsmöjligheter. På båda sidorna av ån finns fina stigar samt att Laxaleden löper längs samtliga delsträckor.

Vittskövle

Vittskövle är 2,2 km lång och är en vidunderligt vacker åsträcka kantat med bok- och ekskog. Här finns det bra möjligheter till att parkera bilen, sedan hittar du ut längs Vittskövle sträckan till fots. Även här finns stigar och Laxaleden som går längs med ån. Här samsas både flug och spinnfiskare.

Knaggalid

Knaggalidområdet är en naturskön pärla. Sträckan börjar i norr strax nedströms utloppskanalen från Hemsjö nedre kraftverk och slutar 2,2 km längre ned vid Åkeholm. Sträckan omges till stor del av magnifik ek och bokskog. På Knaggalidområdet finns det gott om parkeringsplatser sam att laxa leden löper på den östrasidan av Knaggalidsträckan. Här samsas både flug och spinnfiskare.

Härnäs

Härnäsområdets 3,7 km långa fiskesträcka är den översta av de 4 fiskesträckorna. Den börjar strax söder om Hovmansbygd och slutar ca 100 meter uppströms om fiskvägen vid Hemsjö övre kraftverk. Hela fiskesträckan ligger inom Kärringahejans naturreservat vilket borgar för den genuina vildmarkskaraktären. Här finns det 2 st.parkeringar, en i norr och en i söder. Där i mellan går du till fots på den gamla järnvägen som idag är gång och cykelbana. För att kunna fiska på Härnäs sträckan behövs vadarbyxor, det finns få möjligheter att fiska från land. Här samsas både flug- och spinnfiskare.

Svängstasträckan

Sträckan är ca 3,3 km lång, och ligger 8 km norr om Mörrum. Fiskesträckan sträcker sig från Ekeberg i söder till ABU-fabriken i norr. Bra med parkeringsmöjligheter men för att nå sträckans delar vandrar du längs Laxaleden.

Här finns även möjligheter till paketlösningar med fiskekort, mat och boende, och där man förfogar över hela sträckan. Här samsas både flug- och spinnfiskare.