Mörrom logotype, tar dig till startsidan

Vett & etikett

Vi kan skriva regler om både det ena och det andra men hur man beter sig är det svårt att lagstifta om. Att behandla andra som man vill bli behandlad själv är en bra grundregel.

Lax och havsöringsfiske är ett rörligt fiske där man tjänar på att byta plats ofta. Välj startplats för ditt fiske med sunt förnuft. Gå aldrig ut framför en annan fiskare. Ett kast, ett steg är en bra grundregel. Det är ditt ansvar att försäkra dig om att ditt fiske inte stör någon annan fiskebroder eller fiskesyster. Pool 2 är vår mest tillgängliga pool och uppskattas av de som har det svårare att ta sig fram. Här ber vi er ta hänsyn till och visa respekt.

Ha respekt för naturen. Om du är riktigt tyst får du kanske se en älg komma ner till ån för att dricka. Det är ett stort arv vi förvaltar åt kommande generationer. Tänk på att använda våra papperskorgar och toaletter, parkera på anvisad plats och använd så långt det är möjligt redan upptrampade stigar. Om du gör upp eld vill vi att du gör det på de grillplatser som finns längs ån.

Att fiske kan bedrivas som det gör i Mörrum beror till stor del av välvilja från ett femtiotal privata markägare. Visa respekt för dem och tacka genom att inte göra åverkan eller i onödan störa de som bor längs ån.