Återutsättning

Återutsättning

Under sportfiskesäsongen sätts den största delen av fångsterna tillbaka i sitt rätta element. Detta sker både på frivillig väg men även genom att våra regler styr vilka fiskar som får tas upp.

Grundregeln är att alltid hantera fisken så skonsamt som möjligt. Det är alltid ditt eget ansvar att hantera dessa vackra varelser med största respekt.

Försök alltid att minimera drilltiden. Fisken kan bli skadad under fighten till följd av överproduktion av mjölksyra i muskulaturen. Ibland kan det hända att man tappar en fisk pga att man tar den ’lite hårdare’, men det är ännu värre att försöka att sätta tillbaka en fisk som bara vänder buken uppåt. Särskilt när vattentemperaturen är lite högre, över 16 grader, är det vanskligt att återutsätta fisk som drillats länge. 

Dra aldrig upp fisken på land! Kroka av den i vattnet med en tång/peang. Om det inte går att få loss kroken, klipp tafsen. Vi rekommenderar att alltid fiska med hullinglösa krokar för att underlätta återutsättningen.

Luftexponering ökar påfrestningen för fisken. En snabb bild går det oftast att ta men låt det aldrig ske på bekostnad av fiskens hälsa. Försök att ha fisken så mycket som möjligt i vattnet.

När ni hanterar fisken tänk på att fukta händerna. Fiskarna har ett slemskikt som skyddar dem mot bakterier. Förstör man skiktet genom felaktig hantering kan fisken utsättas för infektioner. 

Lyft aldrig fisken, som ska återutsättas i gälarna eller i stjärten med huvudet nedåt. Fiskens hälsa ska alltid komma i första hand.

Ett bra foto, exakt längd och vikt är av underordnad betydelse.

Se catch & release som en fantastisk möjlighet för ett selektivt fiske i våra fiskevatten och kom ihåg att det sker under stort eget ansvar.

Snabb bild och sen iväg...