Mörrom logotype, tar dig till startsidan

Att hantera och återutsätta en fisk

När hugget kommer och fisken sitter på kroken är det ögonblicket som vi sportfiskare längtar efter. Det är också från det ögonblicket vi sportfiskare bär på ett stort ansvar att hantera fisken rätt och på ett respektfullt sätt oavsett om fisken skall tas med hem eller återutsätta.

Sociala medier visar dagligen bilder och filmer på hur fiskare poserar med sin fångst. Det kan ge felaktiga signaler om att fisk klarar att vara ovan ytan, att det är okej att lägga fisken på land osv - många fiskare är osäkra på hur de ska hantera sin fångst. Därför beskriver vi här hur du skall göra och varför du skall hantera fisken på ett speciellt sätt utifrån råd och fiskeregler. Att förstå vad som händer med fisken när vi fångat den är ovärderlig kunskap för dig som fiskare för att fatta rätt beslut där fiskens hälsa alltid går först!

Vilken fiskeutrustning behövs?

  • Spö och rulle skall vara dimensionerat efter storleken på fisken
  • Fiska aldrig under 0.30 mm på din nylonlina och inte under 0.20 mm med flätlina.
  • Vadarbyxor underlättar att hantera fisken i vattnet under drillning & landning.
  • En håv underlättar landning av fisken då du inte har vadarbyxor. Använd alltid håv med ett gumminät som kan minska skadorna på fisken.
  • Använd peang eller tång för att lätt kunna avlägsna kroken från fiskens mun.
  • Hullinglösa krokar

Att drilla en fisk

När du drillar en fisk är målet att alltid landa fisken så fort som möjligt. Drillningstiden skall alltid minimeras oavsett om fisken skall tas upp eller återutsättas. Att vara försiktig vid drillning av rädsla för att tappa fisken, gynnar inte fisken vid återutsättning. Överproduktion av mjölksyra i fiskens muskulatur ökar påfrestningarna på fisken. Detta bidrar till fysiologiska störningar vilket kan leda till att fisken dör. Höga vattentemperaturer (över 16 grader) ger sämre syreförhållanden i vattnet vilket leder till större mjölksyraproduktion vid drillning. Mjölksyraproduktionen ökar oavsett temp och syreförhållanden i vattnet men är lägre vid kallare temperaturer.

Att landa en fisk med håv

Fisken skall aldrig lämna vattnet vid landning. Använder du håv som hjälpmedel att landa fisken skall fisken styras in i håven med din fiskeutrustning. Att försöka fånga (jaga) fisken med håven är ett stressmoment och ökar risken för att fisken flyr eller blir skadad. Lyft aldrig fisken i håven utan låt fisk och håv vara kvar i vattnet. Se också till att fisken inte ligger och skaver mot botten, stenar eller liknande.

Att landa fisken med handen

Fisken skall aldrig lämna vattnet vid landning. Blöt alltid handen innan du tar ett tag runt fiskens stjärtspole. Greppa aldrig fisken någon annanstans. Greppa aldrig stjärtspolen med mer kraft än som vad behövs. Lossa kroken från fiskens mun när fisken ligger i vattnet. Se också till att fisken inte ligger och skaver mot botten, stenar eller liknande.

Att ta med fisken hem

Skall du ta med fisken hem tar du fisken i dess stjärtspole eller med håven. Lyft upp fisken på land och avliva fisken omedelbart. Därefter kan du lossa ditt bete, mäta, fotografera eller väga din fisk.

Att ge fisken sin frihet åter

När du avlägsnat ditt bete från fiskens mun håller du fisken med ett tag runt fiskens stjärtspole, inte med mer kraft en än vad som krävs. Sträva efter att hålla fisken så löst som möjligt. Låt fisken vila mot din andra handflata, placera den bakom bröstfenorna och inte direkt under buken. Fisken skall alltid hållas under vattenytan. Rikta alltid fiskens huvud mot strömmens riktning så att fisken får syresatt vatten. Låt fisken ta sin tid till återhämtning. När fisken vill simma vidare så släpper du stjärtspolen. Att dra fisken fram och tillbaka i vattnet för att få ”igång” fisken snabbare är direkt felaktigt, varje gång fisken dras tillbaka och vattnet strömmar in bakifrån gälöppningarna tillförs inget syre. Om du landat din fisk på helt stillastående vatten går du ut med fisken i vattnet där strömdraget börjar.

Att fotografera fisken

Att fotografera sin fisk efter en minnesvärd upplevelse är okej så länge man gör det rätt på rätt sätt. Ett bra foto är av underordnad betydelse. Håll aldrig kvar en fisk för att du ska få en bild, ge fisken dess frihet om den vill iväg. Att lyfta fisken ovanför vattenytan hämmar återhämtningen. Drillningstiden och luftexponeringen av fisken är de två enskilt största riskfaktorerna för att en återutsättning. 5 sekunder av luftexponering ger en fysiologisk störning som kan leda till döden. Låt fisken ligga i vattnet, vinkla upp sidan mot ytan och ta en bild. Vill du ha en bild med dig och fisken gör du samma sak men undvik att lyfta fisken ur vattnet. Att lyfta fisken ur vattnet ger inte bara en fysiologisk störning. Skelettdelar kan skadas lätt och beroende på hur du håller fisken när du lyfter den kan inre organ skadas. Låt vattnet bära fisken tillsammans med dina händer.

Temperatur och syre i vattnet

Laxfiskar generellt är den art som kräver mest syre i vattnet. Varmt vatten binder syre väldigt dåligt. Här följer ett exempel på hur syrehalten är beroende av vattentemperaturen.

Mängden syre som kan lösa sig i vattnet är beroende av vattentemperaturen, i 1-gradigt vatten löser sig ca 14,25 mg per liter, i 10-gradigt endast 11,25 och stiger vattentemperaturen till 20 grader löser sig inte mera än 9 mg/liter. Havsöringen kräver mest syre, ca 14 mg/liter och Lax ca 12 mg/liter i genomsnitt.

När du drillar din fisk ökar syreförbrukningen hos fisken, skall du återutsätta din fisk minskar chansen att fisken överlever vid högre temperaturer. Vid längre drilltider och 16 grader i vattnet ökar risken för att en återutsättning inte lyckas. Från 20 grader i vattnet bör man avväga att inte fiska om målet är att återutsätta fisken.

Nystigen eller äldre fisk

Oavsett lax eller öring är sårbarheten som störst när de är nystigna från havet. Samtidigt är det många sportfiskares längtan att just få en nystigen fisk på kroken. Risken är att drilltiden blir längre för att fisken har mer energi och fiskens muskulatur är betydligt lösare och därmed känsligare för hantering. Fiskens fjäll sitter dessutom väldigt löst och fjällens huvudfunktion är skydda fisken. Under fjällen, i fiskens hud, finns körtlar som producerar fiskens slemlager som skyddar fisken från bakterier. Slemlagret är betydligt tunnare på nystigna fiskar och därför mer lättskadat.

Fiskar som vistats i ån ett tag har ett tjockare slemlager, muskulaturen är betydligt ”hårdare” och fjällen sitter fastare. All fisk, ska dock alltid hanteras korrekt även om en nystigen fisk alltid är mer sårbar.

Summering och att tänka på som sportfiskare

Du som sportfiskare bär ansvaret för att hantera fisken rätt, oavsett om du skall ta den med dig hem eller återutsätta fisken. Fiskens hälsa kommer ALLTID i första hand. Se till att din utrustning är anpassad för det fiske du vill bedriva och vilka förhållanden som råder. Gör ditt yttersta för att minimera drillningstiden. Fisken skall aldrig lämna vattnet om du skall återutsätta den, skall fisken avlivas skall detta ske omedelbart efter att du landat din fisk. Är vattentemperaturen högre än 16 grader skall man vara medveten om det kan bli svårt att återutsätta fisken och vid 20 grader bör du absolut avstå från fiske om målet är att återutsätta fisken.

Att återutsätta en fisk fungerar väldigt bra så länge förhållandena och handhavandet uppfylls. Glöm inte bort att din upplevelse och berättelse är värd mer än ett foto på fisken.