Mörrom logotype, tar dig till startsidan
Regler

Regler

Varje år gör vi en regelöversyn som syftar till att förenkla för dig som gästar oss. Regler kan komma att ändras under säsongen så håll koll på hemsidan eller kolla inom Laxens Hus.

Regler som gäller för våra sträckor

Reglerna omfattar fiske efter lax och havsöring. Fisket skall ske med traditionella metoder och endast spinn- och flugspö är tillåtna. Ett spö per person. Man får endast fiska med artificiella beten. Giltigt fiskekort skall medhavas och tillsammans med legitimation kunna uppvisas vid anmodan från våra fiskevärdar. Är du det minsta osäker på vad som gäller så tveka inte att fråga!

Fisketider

Fiskesäsongen för 2022 avseende fiske efter lax och havsöring är 26 mars till 30 september.

Tillåtna fisketider 2022

27 mars-29 september 05.00 – 02.00
26 mars 09:00-17:00
30 september 05.00-00.00

Fångst, registrering och återutsättning

Utlekta laxar skall återutsättas under mars och april. Under augusti och september skall alla honor (lax, öring, hybrid) med fettfena återutsättas.

Felkrokad fisk - krokad på andra ställen än mun eller svalg- skall avkrokas med största varsamhet och omedelbart återutsättas.

Tillåten dagsfångst är en laxfisk om dagen. Minimåttet är 50 cm förutom regnbåge som ej ingår i kvoten. Du får återutsätta fångad fisk och fortsätta ditt fiske. Tänk dock på att detta skall ske med största respekt och varsamhet mot fisken. Efter att du tagit upp tillåten dagsfångst (en fisk) skall du avbryta ditt fiske för dagen. Skulle du få upp någon annan art än lax eller havsöring skall denna omedelbart återutsättas. 

Tillåten årsfångst är 6 laxfiskar. Efter att du tagit upp tillåten kvot för säsongen skall du avbryta ditt fiske för resten av säsongen. Det totala uttaget i ån begränsas till 300 laxar samt 200 ej fettfeneklippta öringar/år.

All fångad fisk skall registreras antingen via morrum.com eller vid invägningen i Mörrum. Återutsatt fisk skall längduppskattas och upptagen fisk skall mätas samt vägas vid invägningsstationen på Laxens Hus.

 

I Mörrumsån är det fritt att välja fiskemetod. Spinn och fluga samsas vänskapligt på alla sträckor. Pool 1 förblir dock av historiska skäl en ren flugfiskepool. 

Förutom dessa regler ber vi dig läsa avsnittet "Vett och etikett" för att alla ska få en trevlig stund längs ån.

Senaste fångsterna i Mörrum

Fiskart: Öring Längd (cm): 71 cm

Otto pedersen

Fiskart: Lax Längd (cm): 83 cm

Patrik Erixon

Fiskart: Lax Längd (cm): 82 cm

Mattias Bergman

Fiskart: Lax Längd (cm): 85 cm

Gunnar Nilsson

Fiskart: Lax Längd (cm): 84 cm

Lasse Christoffersen

Fiskart: Lax Längd (cm): 80 cm

Lars Brännström

Sök fångster Rapportera fångster
Senast uppdaterad: 2013-11-20