Mörrom logotype, tar dig till startsidan

Fiskeregler som omfattar Mörrums Kronolaxfiskes sträckor

Reglerna omfattar fiske efter lax, havsöring och hybrider (korsning lax-havsöring). Våra fiskeregler finns till för att möjliggöra ett rekreationsfiske som är baserat på en vatten- och fiskevårdande förvaltning samt den svenska fiskerilagstiftningen. Varje år görs en regelöversyn för att ytterligare förbättra villkoren för fiskare, natur och fisk.

Regler som ändras under säsong publiceras på vår hemsida.

Fiskekort

För att få fiska i Mörrumsån krävs det ett fiskekort, kortet är personligt och kan ej överlåtas.

Giltigt fiskekort skall medhavas och tillsammans med legitimation kunna uppvisas vid anmodan från våra tillsynsmän. Fiskekort köper du på Mörrums Kronolaxfiske i Laxens Hus eller online. Det är fiskekortsinnehavarens ansvar att förvissa sig om och följa regelverket.

Fiskesäsong

Premiärdagen får fiske bedrivas mellan kl 09:00-17:00
Övrig tid får fiske bedrivas mellan kl 05.00 – 02.00
Sista fiskedagen får fiske bedrivas mellan kl 05.00-00.00

Tillåtna kvoter och registrering av fångst

Tillåten säsongsfångst är 6 laxfiskar. Efter att du tagit upp tillåten kvot för säsongen skall du avbryta ditt fiske för resten av säsongen.

Tillåten dagsfångst är en laxfisk om dagen. Till dagsfångst räknas lax, havsöring och hybrid.

Efter att du tagit upp tillåten dagsfångst (en fisk) skall du avbryta ditt fiske för dagen.

Återutsätter du din fångst får du fortsätta att fiska. Återutsatt fisk ska längduppskattas vid registrering.

Minimåttet är 50 cm för både lax, havsöring och hybrid. Laxfisk under 50 cm skall ej registreras och omedelbart återutsättas

Felkrokad fisk, krokad på andra ställen än i munnen eller svalget skall avkrokas med största varsamhet och omedelbart återutsättas och ej registreras.

Skulle du få upp någon annan art än lax, havsöring eller hybrid skall denna omedelbart återutsättas och EJ registreras.

All fångad laxfisk skall registreras antingen via morrum.com eller på Sportfiskekontoret. Vid Laxens Hus kan du mäta och väga din fångst för att kunna göra din registrering komplett. All tillåten fångst skall registreras på fångstdagen.

Tillåtna fiskemetoder

Fisket skall ske med traditionella metoder och endast spinn- och flugspö är tillåtna. Ett spö per person. Med flugfiske avses traditionellt flugfiske med flugspö, flugrulle, fluglina, tafs och en fluga.
Med spinnfiske avses traditionellt spinnfiskefiske med spinnspö, spinnrulle, lina och bete. Spinnfluga och kastdubb är tillåtet. Mask är förbjudet som agn. 

Tidsbegränsade regler & fiskhanteringsregler

Utlekta laxar (hanar & honor) skall återutsättas under mars och april.

Under augusti och september skall alla honor (lax, öring, hybrid) med fettfena återutsättas.

Zonindelning på samtliga kort under maj månad i Pool 1–32. Zonbyte sker kl 13.00

Skall din fångst återutsättas får fisken aldrig lämna vattnet.

Är du osäker på något?

Välkommen att fråga personalen på Laxens Hus eller våra förordnade tillsynsmän vid ån. Läs även om ”Hane eller hona?  Att hantera och återutsätta en fisk och Vett & etikett för att kunna förstå och tillämpa regelverket.