Mörrom logotype, tar dig till startsidan

Regler & kortbeskrivning

Ta del av våra särskilda regler för mete för dig som köpt ett metfiskekort. 

 

Enligt fiskeriverkets bestämmelser (FIFS 2004:37) får metspö inte vara agnat med mask. Tänk på att det är förbjudet att flytta fisk mellan olika vatten utan tillstånd. 

Oavsett vilket fiskekort du köpt för meta skall all fångst återutsättas på den plats där du fångade den. Du har där med ingen rätt att avliva eller ta med fisk hem.

Grundregeln är att alltid hantera fisken så skonsamt som möjligt. Det är alltid ditt eget ansvar att hantera dessa med största respekt.

  • Försök alltid att minimera drilltiden. Fisken kan bli skadad under fighten till följd av överproduktion av mjölksyra i muskulaturen.
  • Luftexponering ökar påfrestningen för fisken. En snabb bild går det oftast att ta men låt det aldrig ske på bekostnad av fiskens hälsa. Försök att ha fisken så mycket som möjligt i vattnet.
  • När ni hanterar fisken tänk på att fukta händerna. Fiskarna har ett slemskikt som skyddar dem mot bakterier. Förstör man skiktet genom felaktig hantering kan fisken utsättas för infektioner.
  • Lyft aldrig fisken, som ska återutsättas i gälarna eller i stjärten med huvudet nedåt. Fiskens hälsa ska alltid komma i första hand. Ett bra foto, exakt längd och vikt är av underordnad betydelse.
  • Använd håv vid landning. Undvik att lägga fisken direkt på land utan ett vått underlag. använd med fördel avkrokningsmatta eller liknande.

Det är förbjudet att rikta fisket efter lax, havsöring eller hybrider. Bottenmete och fiske med flöte alternativt kastkula är tillåtet men får inte hindra andra fiskande. Metare förväntas ge företräde åt flugfiskare och spinnfiskare under perioden 27 mars till den 30 september.

 

Fiskekortet ska kunna uppvisas vid anfordran av tillsynspersonal tillsammans med giltig legitimation. fiske kortet behöver inte vara i utskrivet format, digitalt fungerar bra. 

 

Kortbeskrivningar:

För samtliga kort gäller 

Enligt fiskeriverkets bestämmelser (FIFS 2004:37) får metspö/spinnspö inte vara agnat med mask. Alla andra former av agn är tillåtet. 

När du köper ett metekort får du ej behålla din fångst, all fångst skall återutsättas där du fångat den. Det är förbjudet att rikta fisket efter lax, havsöring eller hybrider. Fiske med flöte alternativt kastkula är tillåtet men får inte hindra andra fiskande. Metare förväntas ge företräde till flugfiskare och spinnfiskare som fiskar efter lax och havsöring under perioden 27 mars till 30 september

Fiskekortet skall uppvisas vid anfordran av tillsynspersonal.

Sommar mete

Sommarmetekort är mest tänkt för våra yngre fiskare och sommarturister. Kortet gäller för fiske i pool 3, 5, 6 & 7 under perioden 1/6 - 31/8 enligt metekarta - sommar.

Antal: 10 st per dag

Period: 1/6 - 31/8 2021

Pris: 50 kr. Alla under 18 år fiskar gratis. Hämta ditt fiskekort på Mörrums Kronolaxfiske vid Laxens Hus.

 

Specimen Id

Specimen Id är ett exklusivt kort för metaren som vill rikta sitt fiske efter den mycket storväxta Iden på den nedre delen av Mörrumsån. Detta metekort ger tillgång till pool 13 & 14 där den havsvandrande Iden uppehåller sig.

Antal: 2 st per dag

Period/Plats: 1/4 - 30/4 2021, 1/10 - 30/11 2021, enligt metekarta Id.

Pris: 180 kr

Specimen mete Predator

Specimen Predator är för metaren som jagar åns storväxta gäddor och gösar. Detta är det enda metekort som gäller för fiske efter gädda och gös.

För metekortet Specimen Predator är det tillåtet att meta den betesfisk du behöver. Betesfisk får endast fångas på den plats där du köpt fiskekort

Antal: 4 st per dag

Period/plats: 1/6 - 30/9 2021 enligt karta 1, 1/10 - 15/3 2021/22 enligt karta 2.

Pris: 220 kr

 

Specimen Mete

Specimen Mete är tänkt för metaren som vill rikta sitt fiske efter Färna, Braxen, Sutare, Mört, Id, Vimma, Sarv, Björkna och Abborre.

Antal: 4 st per dag

Period: 1/6 - 30/9 2021 enligt karta 1, 1/10 - 30/4 2021/22 enligt karta 2

Pris: 150 kr