Det är för tillfället problem att boka fiskekort med Internet Explorer, använd gärna en annan webbläsare eller kontakta receptionen för hjälp med din bokning.

Det är för tillfället problem att boka fiskekort med Internet Explorer, använd gärna annan webbläsare eller kontakta receptionen för hjälp.

Regler

Regler

Ta del av våra särskilda regler för mete

Enligt fiskeriverkets bestämmelser (FIFS 2004:37) får metspö inte vara agnat med mask. Tänk på att det är förbjudet att flytta fisk mellan olika vatten utan tillstånd.

Du får behålla gäddor och gös som är  upp till 75 centimeter, de andra ska släppas ut i igen.

Det är förbjudet att rikta fisket efter lax, havsöring eller hybrider. Bottenmete och fiske med flöte alternativt kastkula är tillåtet men får inte hindra andra fiskande. Metare förväntas ge företräde åt flugfiskare och spinnfiskare. Läs även avsnittet om "Vett och Etikett"

Fiskekortet ska bäras väl synligt och ska uppvisas vid anfordran av tillsynspersonal. 

Återutsättning

Under sportfiskesäsongen sätts den största delen av fångsterna tillbaka i sitt rätta element. Detta sker både på frivillig väg men även genom att våra regler styr vilka fiskar som får tas upp.

  • Grundregeln är att alltid hantera fisken så skonsamt som möjligt. Det är alltid ditt eget ansvar att hantera dessa med största respekt.
  • Försök alltid att minimera drilltiden. Fisken kan bli skadad under fighten till följd av överproduktion av mjölksyra i muskulaturen.
  • Luftexponering ökar påfrestningen för fisken. En snabb bild går det oftast att ta men låt det aldrig ske på bekostnad av fiskens hälsa. Försök att ha fisken så mycket som möjligt i vattnet.
  • När ni hanterar fisken tänk på att fukta händerna. Fiskarna har ett slemskikt som skyddar dem mot bakterier. Förstör man skiktet genom felaktig hantering kan fisken utsättas för infektioner.
  • Lyft aldrig fisken, som ska återutsättas i gälarna eller i stjärten med huvudet nedåt. Fiskens hälsa ska alltid komma i första hand. Ett bra foto, exakt längd och vikt är av underordnad betydelse.

Se ”Catch & Release” som en fantastisk möjlighet för ett selektivt fiske i våra fiskevatten och kom ihåg att det sker under stort eget ansvar.

Större fiskar (inkluderande större återutsatta fiskar) ska alltid registreras vid vår invägningsstation i Mörrum bredvid Laxens Hus eller på www.morrum.com (endast återutsatta).