Bildbank

Bilderna får publiceras för journalistiska ändamål i sammanhang där Sveaskog nämns. Ange alltid fotografens namn vid publicering. Bilderna får beskäras men inte förändras på något annat sätt. Journalister som behöver ytterligare bilder eller annat visuellt material kan kontakta vår pressjour på 08-655 90 50.