Synpunkter på Sveaskog

Synpunkter på Sveaskog

Vi vill veta vad du tycker om oss. Här nedan kan du lämna synpunkter på vår verksamhet. 

Vad handlar din synpunkt om?

Behandling av personuppgifter

Sveaskog Förvaltnings AB är personuppgiftsansvarig. De personuppgifter som behandlas är din mailadress, ditt telefonnummer och ditt namn och de kommer endast att användas för att hantera din lämnade synpunkt. När synpunkten är behandlad kommer dina personuppgifter att rensas.  

Du har rätt att efter begäran ta del av vilka personuppgifter som Sveaskog behandlar om dig, samt få uppgifter rättade eller raderade. Datainspektionen är tillsynsmyndighet gällande integritetskyddsfrågor och det är dit man vänder sig med klagomål över behandlingen av personuppgifter. 

Sveaskog Förvaltnings AB (Torsgatan 4, 105 22 Stockholm, 556016–9020, 0771–787 000)

Övriga synpunkter