Synpunkter på Sveaskog

Synpunkter på Sveaskog

Vi vill veta vad du tycker om oss. Allvarliga oegentligheter och missförhållanden rapporterar du in via vår visselblåsarfunktion. Mindre förseelser eller allmänna klagomål rapporterar du in via vårt webbformulär.

För att säkerställa att Uppförandekoden efterlevs har Sveaskog inrättat en visselblåsarfunktion. Medarbetare i Sveaskog och andra intressenter ska känna sig säkra på att de kan rapportera allvarliga oegentligheter och missförhållanden på ett tryggt sätt. Visselblåsarfunktionen sköts av en extern part, företaget Interaktiv Säkerhet, som vidtar de åtgärder som GDPR kräver.

Sveaskogs visselblåsarfunktion är begränsad till allvarliga oegentligheter och missförhållanden som:

  • Mutor eller korruption
  • Jäv
  • Finansiella bedrägerier
    (oriktig bokföring, överträdelse av interna kontrollprocedurer, förskingring)
  • Miljöbrott
  • Säkerhetsbrister
  • Allvarliga former av diskriminering, mobbning och trakasserier

Den personkrets som omfattas av visselblåsarfunktionen är företagsledningen samt följande nyckelpersoner: ekonomichef och marknadschefer. Visselblåsarfunktionen är inte till för att anmäla mindre förseelser eller allmänt missnöje och klagomål. Synpunkter av den karaktären anmäls och hanteras via Sveaskogs ordinarie rapporteringsvägar, såsom telefon och mail, alternativt via webbformuläret Synpunkter på Sveaskog.

Synpunkter på Sveaskog

Synpunkter på Sveaskogs FSC