Synpunkter på Sveaskog

Hjälp oss att bli bättre! Vi vill veta vad du tycker om oss. Här nedan kan du lämna synpunkter på vår verksamhet. 

FSC-certifiering

Har du synpunkter eller klagomål som berör FSC-certifiering eller hur Sveaskog tillämpar FSC-standarden, kontakta i första hand Sveaskog genom att fylla i formuläret nedan. Välj alternativ "Certifiering". Här finns mer information om hur du kan framföra dina åsikter.

Whistleblower

Allvarliga oegentligheter och missförhållanden rapporterar du in via vår visselblåsarfunktion.

Lämna synpunkter

Vad handlar din synpunkt om?

Behandling av personuppgifter

Sveaskog Förvaltnings AB org. nr. 556016-9020 med registrerad adress 105 22 Stockholm (”Sveaskog”, ”vi” och ”oss”) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifterna som du lämnar enligt denna integritetsnotis.

Sveaskog kommer att behandla de personuppgifter som du lämnar, så som ditt namn, ditt telefonnummer och din mailadress. Ändamålet med vår personuppgiftsbehandling är för att kunna hantera din synpunkt. Vår legala grund för personuppgiftsbehandlingen är ditt samtycke för detta ändamål. Vi kan inte uppfylla ovan angivna ändamål om du inte tillhandahåller oss dina personuppgifter. Dina personuppgifter behandlas tills synpunkten är färdigbehandlad dock senast efter 6 månader, varefter de raderas.

Sveaskog kommer att dela dina personuppgifter med vår leverantör av teknisk lösning. Vi överför inte dina personuppgifter utanför EU/EES.

När samtycke utgör den legala grunden för personuppgiftsbehandlingen har du rätt att när som helst återkalla ett sådant samtycke. Du har rätt att begära tillgång till och ytterligare information om behandlingen av dina personuppgifter, eller begära att vi korrigerar, rättar, kompletterar, raderar eller begränsar behandlingen av dina personuppgifter. Du har rätt att få en kopia av de personuppgifter som vi behandlar om dig utan kostnad en (1) gång per år. Vill du begära ut ytterligare kopior kan vi komma att ta ut en rimlig avgift baserad på de administrativa kostnaderna.

För att utöva dina rättigheter eller om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på följande adress: legal@sveaskog.se eller ring 0771–787 000.  Ange ditt fullständiga namn och observera att du kan komma att behöva verifiera din identitet innan din begäran behandlas.

Om du har några klagomål gällande vår behandling av dina personuppgifter, kan du skicka ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten via följande länk: https://www.imy.se/vagledningar/for-dig-som-privatperson/klagomal/.

Vill du veta mer om vår personuppgiftsbehandling, se vår integritetspolicy.