Denna sida använder cookies

Cookies behövs för att sidan ska fungera på ett bra sätt. Cookies optimerar sidans funktionalitet, anpassar sidan efter besökarens val och intressen, cookies används för analys av hur besökare använder sidan, för statistik och för marknadsföring anpassad efter dina intressen.

Sveaskog kan komma att dela informationen med tredjepartsannonsörer. 

För att läsa mer om hur cookies används eller hur man stänger av cookies klicka här.

Genom att klicka på rutan Godkänn och fortsätt accepterar du användandet av cookies.

  • Sveaskog

    Vi får skogen och Sverige att växa

  • Sveaskog

    Vi får skogen och Sverige att växa

  • Sveaskog

    Vi får skogen och Sverige att växa

Om Sveaskog

Vi jobbar på uppdrag av staten. Att sköta Sveriges skogar är ett stort ansvar. Utöver vår kärnverksamhet – som är att bruka skogen och sälja timmer, massaved och biobränsle – består vårt arbete av flera aspekter som tillsammans får skogen och Sverige att växa.

Sveaskog brukar skogen så att klimatnyttan, den biologiska mångfalden liksom sociala och ekonomiska värden förstärks både nu och för framtida generationer. Samtidigt ska skogsbruket vara lönsamt och konkurrenskraftigt. Vi vill vara det ledande skogsföretaget och ett föredöme inom hållbart företagande.

Produktion (avverkning)

Skogen i Sverige tar inte slut. Eftersom vi sköter den så bra har vi idag dubbelt så mycket skog som på 1920-talet. För varje träd vi avverkar, planterar vi tre nya. Vårt skogsbruk är en välplanerad och högteknologisk verksamhet som har utvecklats i generationer.

Skogen är en förnybar exportvara. Den håller på att bli morgondagens höghus och ger redan allt från skogsbaserad bensin till mjölkförpackningen på ditt frukostbord. Vi har cirka 140 kunder, och säljer främst trä till sågverk, pappers- och massabruk, men också biobränsle till värmeverk, kraftvärmeverk, skogsindustrier och till kommuner med egna anläggningar.

Naturvård (biologisk mångfald)

När vi brukar skogen påverkas växt- och djurarter. I Sveaskog är biologisk mångfald alltid i fokus, och vår ambition är att vara ett föredöme inom naturvård. Vi arbetar aktivt för att skapa varierade skogar för upplevelser och naturvärden. Naturvården omfattar allt från landskap till enskilda skogar samt träd och trädgrupper. Genom naturvårdsarbetet ökar andelen gammal skog och mer varierade och artrika skogar skapas.

Vårt samhällsbidrag

Att vi är statliga innebär att överskottet från vårt arbete går till samhället. Skogen bidrar på så sätt till all form av samhällsservice. Skogsbruket är också viktigt för en levande landsbygd, eftersom det skapar jobb och möjlighet att bo och leva i hela Sverige – även i glesbygd.

Klimat

Skogen har en avgörande betydelse för vårt klimat, och växande skog motverkar klimatförändringar, eftersom unga träd tar upp mer koldioxid än gamla. Även användningen av trä, som är en förnybar råvara, motverkar klimatförändringar. Sveaskog vill vara ledande i att ta tillvara och utveckla skogens klimatnytta.

 

Sveaskog - Vi får skogen och Sverige att växa