• Sveaskog

    Vi får skogen och Sverige att växa

  • Sveaskog

    Vi får skogen och Sverige att växa

  • Sveaskog

    Vi får skogen och Sverige att växa

Om Sveaskog

Vi jobbar på uppdrag av staten. Att sköta Sveriges skogar är ett stort ansvar. Det ger oss ett högre syfte. Utöver vår kärnverksamhet – som är att bruka skogen och sälja timmer, massaved och biobränsle – består vårt arbete av flera aspekter som tillsammans får skogen och Sverige att växa.

Sveaskog brukar skogen så att klimatnyttan, den biologiska mångfalden liksom sociala och ekonomiska värden förstärks både nu och för framtida generationer. Samtidigt ska skogsbruket vara lönsamt och konkurrenskraftigt.

Vi vill vara det ledande skogsföretaget och ett föredöme inom hållbart företagande.

Produktion (avverkning)

Skogen i Sverige tar inte slut. Eftersom vi sköter den så bra har vi idag dubbelt så mycket skog som på 1920-talet. För varje träd vi avverkar, planterar vi tre nya. Vårt skogsbruk är en välplanerad och högteknologisk verksamhet som utvecklats i generationer.

Skogen är en förnybar exportvara. Den håller på att bli morgondagens höghus och är redan allt från skogsbaserad bensin till mjölkförpackningen på ditt frukostbord. Vi har 130 kunder. Vi säljer främst trä till sågverk, pappers- och massabruk, men också biobränsle till värmeverk, kraftvärmeverk, skogsindustrier och kommuner med egna anläggningar.

Naturvård (biologisk mångfald)

När vi brukar skogen påverkas växt- och djurarter. I Sveaskog är biologisk mångfald alltid i fokus. Ambitionen är att vara ett föredöme inom naturvård. Vi arbetar aktivt för att skapa varierade skogar för upplevelser och naturvärden. Naturvården omfattar allt från landskap till enskilda skogar samt träd och trädgrupper. Genom naturvårdsarbetet ökar andelen gammal skog och det skapas mer varierade och artrika skogar.

Vårt samhällsbidrag

Att vi är statliga innebär att vårt överskott går in i samhället. Skogen bidrar på så sätt till all form av samhällsservice. Skogsbruket är också viktigt för en levande landsbygd, eftersom det skapar jobb och möjlighet att bo och leva i hela Sverige – även i glesbebyggelser.

Klimat

Växande skog motverkar klimatförändringar och skogen har en avgörande betydelse för vårt klimat. Det beror på att unga träd tar upp mer koldioxid än gamla. Så den växande skogen och användningen av trä motverkar klimatförändringen. Sveaskog vill vara ledande i att ta tillvara och utveckla skogens klimatnytta.

 

Sveaskog - Vi får skogen och Sverige att växa