)
  • Hållbarhet

    Förnybar råvara en hållbar affär.

Hållbarhet

Sveaskogs brukande av skogen bidrar till samhället i flera avseenden; ekonomiskt, miljömässigt och socialt. Skogsråvaran är en av de viktigaste råvarorna i svensk samhällsekonomi. 

Med skogen som affär spelar Sveaskog en betydande roll i att vårda och utveckla skogsmarkens värde, men också i att ta tillvara och avverka på ett effektivt och hänsynsfullt sätt. Skogen är en viktig naturtillgång för människan, den innehåller en stor del av landskapets biologiska mångfald och den motverkar klimatförändringen genom att binda koldioxid.