• Års- och hållbarhetsredovisning 2021

Sveaskog förvaltar skogen med ambitionen att utveckla ekonomiska, ekologiska och sociala värden och bolaget ska vara ledande inom hållbart skogsbruk. Det innefattar bland annat uthålliga och säkra leveranser av förnybar råvara till våra kunder, liksom att bidra till såväl Agenda 2030 som nationella miljö- och klimatmål. Under 2021 presenterade Sveaskog en långsiktig inriktning med ett program för hållbart skogsbruk. 

Ladda ner och läs hela rapporten här

Erik Brandsma, vd och koncernchef:

"Jag vill att Sveaskog ska vara ledande i hållbart skogsbruk. Ibland får jag frågan vad det betyder och hur vi mäter det. Det är såklart inte enkelt. För mig betyder det att vi ska vara lite bättre än andra, särskilt viktigt är detta inom arbetet med klimat, biologisk mångfald och samexistens med renskötseln."

Läs Erik Brandsmas kommentar till året som gått

  

Nyckeltal

  

Ett hållbart skogsbruk

Sveaskog vill vara ledande inom hållbart skogsbruk och har samma höga ambitioner när det gäller att öka den biologiska mångfalden som att öka tillväxten i skogen och virkesleveranserna. För att genomföra detta har Sveaskog tagit fram ett program för hållbart skogsbruk.

Läs mer

Skogens klimatnytta

Sveaskogs skogar har en viktig roll i klimatomställningen då träden tar upp koldioxid och binder kol vilket motverkar människans klimatpåverkan. Vill du veta hur stor klimateffekten är?

Läs mer

  

Året som gått